Nadační fond školy

   • Každý dobrý skutek má smysl!

    Chceme Vás informovat o založení Nadačního fondu ZŠ Solidarita, díky kterému můžete i vy podpořit žáky naší školy. Co je pro někoho samozřejmostí, může být pro druhého nedostupné. Rádi bychom tyto rozdíly alespoň trochu zmírnili.

     

    O fondu

    Nadační fond vznikl s cílem podporovat žáky ze sociálně slabého zázemí a umožnit jim plně se účastnit vzdělávání a doprovodných aktivit společně se svými spolužáky. Fond přispívá na účast na školních akcí, výjezdech nebo nákup školních pomůcek. Financuje rovněž dovybavení školy či další náklady dle potřeb školy. Fond spravuje tým rodičů ve složení Barbora Dvořáková, Petr Hnyk, Petra Hnyková, Marie Kašparová, který společně posuzuje jednotlivé žádosti o podporu. V případě potřeby či dotazů kontaktujte Petru Hnykovou na e-mailu nadacni.fond@zssolidarita.cz.

    Informace o zpracování osobních údajů

    Statut Nadačního fondu ZŠ Solidarita

     

    Výroční zprávy

    Výroční zpráva NF ZŠ Brigádníků za rok 2020

     

    Z čeho je financován

    Fond je tvořen pravidelnými a příležitostnými příspěvky rodičů a podporovatelů školy, ale i výnosy z jednorázových akcí, jako jsou například vánoční trhy či různé dobročinné sbírky a akce.

     

    Zapojte se

    Chcete-li se zapojit, můžete buď prostřednictvím příspěvku přímo na zřízený transparentní účet č. 2360007010/5500 vedený u Raiffeisenbank či během vaší účasti na některé ze školních dobročinných akcí (Vánoční tržnice a podobně). A přímo či nepřímo tak umožnit všem žákům maximální rozvoj jejich potenciálu navzdory nepříznivým životním překážkám.

    V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Petru Hnykovou: nadacni.fond@zssolidarita.cz.

     

    Potřebujete podporu?

    Zde najdete žádost o podporu. Doporučujeme žádost dopředu konzultovat s třídním učitelem nebo s Petrou Hnykovou: nadacni.fond@zssolidarita.cz.

    Žádost o podporu NF ZŠ Solidarita ke stažení

    Čestné prohlášení o výši příjmů

     

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • lisy@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Solidarita
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
    100 00 Praha 10 Strašnice
    Czech Republic
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • gdpr@zssolidarita.cz
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
 • Sledujte nás