• Náš hlas je slyšet
    • Pomáháme
    • Jsme součástí programu
     • Co je naším úkolem?

     • Školní parlament tvoří žáci 4. - 9. tříd (z každé třídy jsou vybráni 2 žáci), kteří chtějí škole pomoct, spolupracovat s ní, nebo na ní chtějí např. něco změnit …, jsou to ale vždy žáci, kteří se nesmí bát vyjádřit svůj názor. Školní parlament je na naší škole poměrně nezbytná část ve ,,vedení školy“. Naším úmyslem je přenášet myšlenky, nápady nebo třeba nedostatky žáků rovnou výš a naopak. Členové zastupují své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady v organizaci školního roku.

   • Členové se každou středu, o velké přestávce sejdou, aby projednali aktuality, požadavky žáků, organizaci školy, budoucí akce. Poté tyto zprávy v průběhu týdne předají do svých tříd spolužákům a třídním učitelům.

     

    Školní parlament pořádá minimálně jednou za měsíc nějakou akci tj. tematické dny, projektové dny, sportovní dny atd. Také jako jeden z dlouhodobých plánů parlamentu je POMÁHAT a to např. s nedostatky ve školní jídelně, plýtvání jídlem, pomoc žákům se začleněním, špatnou finanční situací žáků (propagujeme nový nadační fond školy), šikanou, a pomocí charitativních sbírek také nemocným dětem, zvířátkům a mnohým dalším.