• Zápis na školní rok 2022/2023

  • Kritéria přijetí

    

   Podle par. 36 odst. 7 školského zákona mají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti přednostní právo na přijetí ve spádové škole. V této souvislosti si dovolujeme rodiče upozornit na doporučení veřejné ochránkyně práv Rovný přístup k povinné školní docházce, s jehož závěry ohledně účelové změny trvalého pobytu dítěte se naše škola ztotožňuje. Takové případy považuje veřejný ochránce práv za zneužití práva ze strany rodičů, které pak má za následek, že školy, jejichž kapacita dosud vyhovovala situaci ve školském obvodu, se tak dostávají pod tlak žádostí dětí, s nimiž se počítalo ve školách v jiných obvodech. 

   Rodiče ve  spádové oblasti naší základní školy se navzájem dobře znají, stejně tak jako jejich děti. Fungují zde komunitní a sousedské vztahy a rodiče z oblasti Solidarity mají proto zájem na tom, aby do místní základní školy chodily prioritně děti, které v této oblasti skutečně žijí a v budoucnu se i budou podílet na rozvoji místní komunity. Z výše popsaných důvodů naše škola monitoruje počty dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti pro následující roky (pro školní rok 2021/2022 bylo v naší spádové oblasti hlášeno 92 dětí, pro rok 2022/2023 je v naší spádové oblasti momentálně trvale hlášeno k pobytu 70 dětí,  pro školní rok 2023/2024 je v naší spádové oblasti hlášeno 66 dětí). V souladu s výše citovaným doporučením veřejné ochránkyně práv proto apelujeme na rodiče, aby nezneužívali práva na volbu místa trvalého bydliště.  

   Organizační informace

   Osobní zápis proběhne v termínu 5. až 6. dubna 2022. Zasílané přihlášky přijímáme od 1. do 8. dubna.

   Je možné zaslat přihlášku datovou schránkou, e-mailem s platným digitálním podpisem nebo poštou. Pokud budete přihlášku zasílat, zvolte prosím při registraci první nabízený termín zápisu 4. 4. 23:00, ostatní nabízené termíny jsou určeny pro osobní předání přihlášky u okénka školy.

   Postup zápisu je následovný:

   1) Rodič (zákonný zástupce) vyplní na registraci k zápisu na stránkách Zápisy Online, který slouží k centrální evidenci zájemců o zápis na Praze 10. V tomto formuláři si zvolíte způsob a termín doručení přihlášky (viz upozornění výše).

    

   2) V potvrzovacím e-mailu po odeslání formuláře výše obdržíte odkaz na elektronickou přihlášku na webových stránkách ZŠ Solidarita. Tuto druhou přihlášku prosím rovněž vyplňte (obsahuje více údajů) a doručte škole v termínu zápisu jedním z následujících způsobů:  

   • V PDF datovou schránkou spolu s fotokopií požadovaných dokladů.
   • V PDF e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, rovněž s fotokopií požadovaných dokladů.
   • V tištěné podobě s vlastnoručním podpisem poštovní zásilkou, rovněž s fotokopií požadovaných dokladů.
   • Osobně u okénka do jídelny vedle hlavního vchodu školy s originály požadovaných dokladů v termínu rezervovaném na stránkách zapisyonline.cz (5. 4. a 6. 4. v časech 8 - 11 a 15 - 17).

    

   Požadované dokumenty:

   • rodný list zapisovaného dítěte
   • občanský průkaz zákonného zástupce
   • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu
   • oprávnění dítě zastupovat, pokud zákonný zástupce není současně rodič dítěte
   • loňské rozhodnutí o odkladu, pokud ho vydala jiná než naše škola
   • žádost o odklad, pokud zvažujete odklad školní docházky (viz podrobněji níže)

    

   Kontakty pro doručení přihlášky:

   • Datová schránka: wnwx8hj
   • E-mail: zapis@zssolidarita.cz
   • Adresa: ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, 100 00 Praha 10 - Strašnice

    

   3) Od zahájení zápisu běží 30 denní lhůta pro rozhodnutí, kterou lze ve zvlášť komplikovaných případech prodloužit. V této době mj. vyzýváme rodiče k doplnění či upřesnění doručených podkladů ke správnímu řízení. 
    
   4) V druhé půli dubna nebo v případě průtahů začátkem května škola zveřejní hromadné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků na základě předem stanovených Kritérií přijetí. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na vývěsce školy a účastníky řízení budeme o zveřejnění informovat prostřednictvím e-mailu.  

   Odklad školní docházky

   Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky, konzultujte svůj záměr s pedagogy v mateřské školce. Žádost o odklad se podává při zápisu a je třeba ji doložit kladným posudkem lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Z důvodů epidemické situace poradna nevydává posudky v řádném termínu. Pokud příslušné posudky v době zápisu ještě nemáte, nic se neděje, správní řízení se ve vašem případě do vydání posudku přeruší. Posudky mohou být součástí žádosti o odklad nebo na zvláštním dokumentu. 

    

   Informace ke koncepci 1. stupně

   Informace ke koncepci prvních ročníků a 1. stupně naší ZŠ, výukovým metodám a rozdělování dětí do tříd, které byly prezentovány na dni otevřených dveří, jsou ke stažení zde: