• Zápis na školní rok 2023/2024

  • Kritéria přijetí

    

   Podle par. 36 odst. 7 školského zákona mají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti přednostní právo na přijetí ve spádové škole. V této souvislosti si dovolujeme rodiče upozornit na doporučení veřejné ochránkyně práv Rovný přístup k povinné školní docházce, s jehož závěry ohledně účelové změny trvalého pobytu dítěte se naše škola ztotožňuje. Takové případy považuje veřejný ochránce práv za zneužití práva ze strany rodičů, které pak má za následek, že školy, jejichž kapacita dosud vyhovovala situaci ve školském obvodu, se tak dostávají pod tlak žádostí dětí, s nimiž se počítalo ve školách v jiných obvodech. 

   Rodiče ve  spádové oblasti naší základní školy se navzájem dobře znají, stejně tak jako jejich děti. Fungují zde komunitní a sousedské vztahy a rodiče z oblasti Solidarity mají proto zájem na tom, aby do místní základní školy chodily prioritně děti, které v této oblasti skutečně žijí a v budoucnu se i budou podílet na rozvoji místní komunity.

   V souladu s výše citovaným doporučením veřejné ochránkyně práv proto apelujeme na rodiče, aby nezneužívali práva na volbu místa trvalého bydliště.  

   Jste naši spádoví? Najděte svoji spádovou školu na mapě.

    

   Organizační informace

   Na naší škole zápisy mají čistě administrativní formát. Pokud byste chtěli poznat naši školu více, vřele Vás zveme na Den otevřených dveří - ve středu 1. 3. prezenčně a v úterý 21. 3. online. Program pro rodiče s dětmi je připravený až po přijetí na konci června na tradiční akci Vítání prvňáčků, na které děti poznají svoji budoucí třídní učitelku a uvidí i své budoucí spolužáky.

   Osobní zápis proběhne v termínu 4. až 5. dubna 2023. Zasílané přihlášky přijímáme od 1. do 8. dubna. Je možné zaslat přihlášku datovou schránkou, e-mailem s platným digitálním podpisem nebo poštou.

   Flag: Ukraine on Twitter  Zápis pro ukrajinské děti, které pobývají na území ČR v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, bude zápis dne 7. 6. 2023 od 14 do 16 hod.

    

   Postup zápisu

   1) Vyplnění elektronické přihlášky

   Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách ZŠ Solidarita. Vyplňování přihlášek začíná 1. března.

   2) Předání elektronické přihlášky

   Přihlášku můžete předat buď osobně ve škole nebo zaslat datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem nebo poštou.

   Pro osobní předání ve škole si prosím dopředu rezervujte termín (4. 4. a 5. 4. v časech 8 - 11 a 15 - 17). Rezervace termínu Vám bude umožněna po schválení přihlášky (budeme schvalovat vždy nejvýše do 2 pracovních dnů). Přijde Vám e-mail s předmětem "Možnost rezervace termínu", dál se řiďte instrukcemi v tomto e-mailu.

   Do školy se dostavte s originály požadovaných dokladů. Přihlašované dítě můžete vzít s sebou, ale není to třeba, nemáme klasický zápisový program, ve kterém bychom děti zkoušeli.

   Přihlášku také můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

   • V PDF datovou schránkou spolu s fotokopií požadovaných dokladů.
   • V PDF e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, rovněž s fotokopií požadovaných dokladů.
   • V tištěné podobě s vlastnoručním podpisem poštovní zásilkou, rovněž s fotokopií požadovaných dokladů.


   Zasílané přihlášky přijímáme od 1. do 8. dubna.


   Požadované dokumenty:

   • rodný list zapisovaného dítěte
   • občanský průkaz zákonného zástupce
   • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu
   • oprávnění dítě zastupovat, pokud zákonný zástupce není současně rodič dítěte
   • loňské rozhodnutí o odkladu, pokud ho vydala jiná než naše škola
   • žádost o odklad, pokud zvažujete odklad školní docházky (viz podrobněji níže)


   Kontakty pro doručení přihlášky:

   • Datová schránka: wnwx8hj
   • E-mail: zapis@zssolidarita.cz
   • Adresa: ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, 100 00 Praha 10 - Strašnice


   3) Čekání na rozhodnutí o přijetí a doplnění údajů

   Od zahájení zápisu běží 30denní lhůta pro rozhodnutí, kterou lze ve zvlášť komplikovaných případech prodloužit. V této době mj. vyzýváme rodiče k doplnění či upřesnění doručených podkladů ke správnímu řízení. Žadatelé mají na vyžádání možnost nahlíže do spisu dle par. 36 odst. 3 správního řádu. 

   4) Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

   V druhé půli dubna nebo v případě průtahů začátkem května škola zveřejní hromadné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků na základě předem stanovených Kritérií přijetí. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na vývěsce školy a účastníky řízení budeme o zveřejnění informovat prostřednictvím e-mailu.

    

   Odklad školní docházky

   Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky, konzultujte svůj záměr s pedagogy v mateřské školce. Žádost o odklad se podává při zápisu a je třeba ji doložit kladným posudkem lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Pokud příslušné posudky v době zápisu ještě nemáte, nic se neděje, správní řízení se ve vašem případě do vydání posudku přeruší, ale čím dříve dodáte, tím lépe. Posudky mohou být součástí žádosti o odklad nebo na zvláštním dokumentu. 

    

   Informace ke koncepci 1. stupně

   Informace ke koncepci prvních ročníků a 1. stupně naší ZŠ, výukovým metodám a rozdělování dětí do tříd, které byly prezentovány na dni otevřených dveří, jsou ke stažení zde: