• Zápis na školní rok 2024/2025

  • Kritéria přijetí

   Podle par. 36 odst. 7 školského zákona mají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti přednostní právo na přijetí ve spádové škole. V této souvislosti si dovolujeme rodiče upozornit na doporučení veřejné ochránkyně práv Rovný přístup k povinné školní docházce, s jehož závěry ohledně účelové změny trvalého pobytu dítěte se naše škola ztotožňuje. Takové případy považuje veřejný ochránce práv za zneužití práva ze strany rodičů, které pak má za následek, že školy, jejichž kapacita dosud vyhovovala situaci ve školském obvodu, se tak dostávají pod tlak žádostí dětí, s nimiž se počítalo ve školách v jiných obvodech. 

   Rodiče ve  spádové oblasti naší základní školy se navzájem dobře znají, stejně tak jako jejich děti. Fungují zde komunitní a sousedské vztahy a rodiče z oblasti Solidarity mají proto zájem na tom, aby do místní základní školy chodily prioritně děti, které v této oblasti skutečně žijí a v budoucnu se i budou podílet na rozvoji místní komunity.

   V souladu s výše citovaným doporučením veřejné ochránkyně práv proto apelujeme na rodiče, aby nezneužívali práva na volbu místa trvalého bydliště.  

   Jste naši spádoví? Najděte svoji spádovou školu na mapě.

   Organizační informace

   Na naší škole zápisy mají čistě administrativní formát. Pokud byste chtěli poznat naši školu více, vřele Vás zveme na Den otevřených dveří - ve středu 20. 3. od 15:00 do 17:00 hodin. Pro přijaté děti je na konci června připraven program Vítání prvňáčků, na které děti poznají svoji budoucí třídní učitelku a uvidí i své budoucí spolužáky.

   Termíny k zasílání a odevzdávání přihlášek ještě upřesníme. Zpravidla se koná začátkem dubna. Je možné zaslat přihlášku datovou schránkou, e-mailem s platným digitálním podpisem nebo poštou.

   Veškeré dotazy k zápisům pouze na adresu:

   • E-mail: zapis@zssolidarita.cz

   Postup zápisu

   1) Vyplnění elektronické přihlášky

   Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách ZŠ Solidarita. Vyplňování přihlášek začíná 1. března.

   2) Předání elektronické přihlášky

   Přihlášku můžete předat buď osobně ve škole nebo zaslat datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem nebo poštou.

   Pro osobní předání ve škole si prosím dopředu rezervujte termín. Rezervace termínu Vám bude umožněna po schválení přihlášky (budeme schvalovat vždy nejvýše do 2 pracovních dnů). Přijde Vám e-mail s předmětem "Možnost rezervace termínu", dál se řiďte instrukcemi v tomto e-mailu.

   Do školy se dostavte s originály požadovaných dokladů. Přihlašované dítě můžete vzít s sebou, ale není to třeba, nemáme klasický zápisový program, ve kterém bychom děti zkoušeli.

   Přihlášku také můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

   • V PDF datovou schránkou spolu s fotokopií požadovaných dokladů.
   • V PDF e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, rovněž s fotokopií požadovaných dokladů na adresu podatelna@zssolidarita.cz.
   • V tištěné podobě s vlastnoručním podpisem poštovní zásilkou, rovněž s fotokopií požadovaných dokladů.


   Zasílané přihlášky přijímáme od 1. 4. - 8. 4. (Prosíme o přesné dodržení tohoto termínu)


   Požadované dokumenty:

   • rodný list zapisovaného dítěte
   • občanský průkaz zákonného zástupce
   • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu
   • oprávnění dítě zastupovat, pokud zákonný zástupce není současně rodič dítěte
   • loňské rozhodnutí o odkladu, pokud ho vydala jiná než naše škola
   • žádost o odklad, pokud zvažujete odklad školní docházky (viz podrobněji níže)


   Kontakty pro doručení přihlášky:

   • Datová schránka: wnwx8hj
   • E-mail: podatelna@zssolidarita.cz
   • Adresa: ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, 100 00 Praha 10 - Strašnice

    

   Veškeré dotazy k zápisům pouze na adresu:

   • E-mail: zapis@zssolidarita.cz


   3) Čekání na rozhodnutí o přijetí a doplnění údajů

   Od zahájení zápisu běží 30denní lhůta pro rozhodnutí, kterou lze ve zvlášť komplikovaných případech prodloužit. V této době mj. vyzýváme rodiče k doplnění či upřesnění doručených podkladů ke správnímu řízení. Žadatelé mají na vyžádání možnost nahlíže do spisu dle §36 odst. 3 správního řádu. 

   4) Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

   V druhé půli dubna nebo v případě průtahů začátkem května škola zveřejní hromadné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků na základě předem stanovených Kritérií přijetí. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na vývěsce školy a účastníky řízení budeme o zveřejnění informovat prostřednictvím e-mailu.

    

   Odklad školní docházky

   Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky, konzultujte svůj záměr s pedagogy v mateřské školce. Žádost o odklad se podává při zápisu a je třeba ji doložit kladným posudkem lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Pokud příslušné posudky v době zápisu ještě nemáte, nic se neděje, správní řízení se ve vašem případě do vydání posudku přeruší, ale čím dříve dodáte, tím lépe. Posudky mohou být součástí žádosti o odklad nebo na zvláštním dokumentu. 

    

   Informace ke koncepci 1. stupně

   Informace ke koncepci prvních ročníků a 1. stupně naší ZŠ, výukovým metodám a rozdělování dětí do tříd, které byly prezentovány na dni otevřených dveří, jsou ke stažení zde:

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Brigádníků 510/14
    100 00 Praha 10 - Strašnice
    Czech Republic
   • podatelna@zssolidarita.cz
   • wnwx8hj
   • 47611898
   • 047611898
   • Gabriela Marek, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    marek@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • Mgr. Monika Bendová
    monika.bendova@praha10.cz
    V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
   • Martina Habrová
    + 420 778 415 679
    whistleblowing@zssolidarita.cz
 • Sledujte nás