• Šablony III v ZŠ Brigádníků  

    • Školní speciální pedagog
     1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 

     Celková výše podpory Kč 831.696,-. Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

    • Pomáháme školám k úspěchu

    • Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. 

     Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

    • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

    • MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

     PRIMÁRNÍ PREVENCE 

     v naší škole je podpořena z grantu

     Magistrátu hlavního města Prahy.

      

      

    • Digitální vzdělávání na škole

    • Cílem našeho projektu je proškolit pedagogy, žáky a rodiče o vybraných tématech tématech z oblasti Zdraví v kyberprostoru. Projekt je realizován ve školním roce 2020/21 ve spolupráci s odborníky z organizace Slowtechinstitute, z.s. a byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola.

     Díky projektu bude pedagogický sbor proškolen v tématech online bezpečnosti (digitální závislost, rizika sociálních sítí, sexting a podobně). Dále budou žáci 6. a 7. tříd seznámeni skrze projektové dny o problematice zdraví v kyberprostoru (zdravé návyky používání technologii) a rizicích online světa. V rámci projektu se uskuteční také přednášky pro rodiče našich dětí o bezpečném používání technologií a rizicích online světa.

    • Zábava s přírodou

    • Od 1.6.2019 do 31.5. 2020 je naše instituce realizátorem projektu "Zábava s přírodou" s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001141, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt řeší vybudování jednoduchého altánu pro badatelskou výuku a pozorování při výuce přírodních věd a modernizaci školy i jejího vybavení. Celková výše podpory činí 2 499 999,56 Kč..

      

    • Chcete školu jako ve Finsku?

    • My taky! Proto zvyšujeme inkluzivní prostředí ve škole a jezdíme na stáže do Finska.

      Od 1. 1. 2019 - 31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ Brigádníků s registračním číslem CZ.02.4.68/0.0/0.0/17_045/0001191.    

     Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů (Doučování dětí s OMJ na ZŠ a SŠ) ve školách, projektovou výuku (multikulturní výchova s průřezovými tématy) a osobnostní rozvoj pedagogickou formou zahraničních stáží, naši pedagogové vyjedou na stáž do Finska.

      

     Odborně zaměřená tematická setkávání

     18.1.2020 se uskutečnilo setkání "Komunitní zahrada a udržitelný rozvoj", kde byly představeny principy komunitní zahrady, návrh a následná debata s rodiči. Součástí akce byla dobrovolná brigáda ze strany rodičů a pracovníků školy.

     23.6.2020 se uskutečnilo setkání "Otevřená škola - akce pro rodiče budoucích prvňáčků", na které mimojiné probíhalo sdílení dobrých praxí z komunitních škol v USA, debata o přínosu většího propojení mezi školou a rodiči a z toho plynoucí oboustranné spolupráce.

      

      

      

      

      

    • Brigádníci se vzdělávají 

    • Od 1.1.2019 – 31.12.2020 je naše instituce realizátorem projektu „“Brigádníci“ se vzdělávají 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011755, který je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT. Celková výše podpory činí 1.460.874,- Kč.

      

    • Semináře Hejného metody v matematice

    • Na podzim školního roku 2019/2020 se na naší škole uskutečnila série 6 intenzivních seminářů věnovaných Hejného metodě (dále HM) v matematice. Ty se uskutečnily díky grantu, který byl vytvořen Městskou částí pro Prahu 10. 

     Cílů seminářů bylo více: poradit rodičům, jak pomáhat jejich dětem s matematikou v duchu HM;  seznámit rodiče s různými prostředími HM, nebo osvětlit principy a myšlenky metody. 

    • Zahrada, která děti učí i baví

    • Školní zahrada poskytuje ideální prostředí, ve kterém mohou děti rozvíjet svoji přírodovědnou gramotnost, pracovní návyky, úroveň spolupráce, ohleduplnost k životnímu prostředí a sobě navzájem. Naše škola disponuje jedinečnými prostory, které žel zarůstají plevelem, ztrácí botanicky významné druhy rostlin a přichází tak o svoji atraktivitu.

     Díky dotaci z Městské části Praha 10 v roce 2019 bylo možné postupně pracovat na revitalizaci zahrady. V prvním kroku byla vytvořena skalka s několika zajímavými druhy rostlin, dále pak byly vyrobeny informační cedule a v poslední fázi, která je naplánoavná na jaro 2020 budou vyrobeny komunitní truhlíky na pěstování zeleniny či bylinek.

      

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • admin@zssolidarita.cz
   • admin@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Solidarita
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zssolidarita.cz
   • Alena Nekolová, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • gdpr@zssolidarita.cz
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
 • Sledujte nás