• DIGITALIZUJEME ŠKOLU 

    • REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

     V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

     • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
    • Logo Nadace Terezy Maxove
    • Podpora vzdělávání ukrajinských žáků

    • Nadační příspěvek ve výši 19 461 Kč bude použit na doplňující kurzy českého jazyka pro ukrajinské žáky.

      

     Jedná se o kurz 10 ucelených on-line lekcí češtiny, kde si žáci rozšíří aktivní a pasivní slovní zásobu a dostanou vysvětlení české gramatiky v ukrajinštině. Následně mohou znalosti procvičit ve cvičebnici na míru. Projekt KurzyUkrajina.cz je plně podporován Nadací Terezy Maxové dětem, takže děti kurz dostanou zcela zdarma (k nahlédnutí: www.kurzyukrajina.cz).

      

    • Doučování žáků škol

    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

     Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

    • Posílení inkluze - zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga

    • Podporujeme práci asistentů pedagoga! Učíme se používat vědecky podložené přístupy, aby naše podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedla k co nejlepším výsledkům těchto žáků. S tím nám pomáhají odborníci z Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze v rámci mezinárodního projektu „Posílení inkluzivního vzdělávání: Zvyšování kvalifikace asistentů pedagoga v používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi“ z programu ERASMUS+.

     Výsledky naší společné práce budou součástí metodické příručky pro asistenty pedagoga o využívání vědecky podložených přístupů. Naše škola bude uvedena jako jeden z příkladů dobré praxe. https://vossp.cz/o-%C5%A1kole/projekty/

    • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

    • MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

     PRIMÁRNÍ PREVENCE 

     v naší škole je podpořena z grantu

     Magistrátu hlavního města Prahy.

      

      

    • Pomáháme školám k úspěchu

    • Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. 

     Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

    • Personální podpora, inovativní vzdělávání a vzdělávání pracovníků v ZŠ a ŠD Solidarita  

    • 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 

     Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Celková výše podpory: 3 698 642,- Kč. Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Operačního programu Jan Amos Komenský a státního rozpočtu ČR.


  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Brigádníků 510/14
    100 00 Praha 10 - Strašnice
    Czech Republic
   • podatelna@zssolidarita.cz
   • wnwx8hj
   • 47611898
   • 047611898
   • Gabriela Marek, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    marek@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • Mgr. Monika Bendová
    monika.bendova@praha10.cz
    V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
   • Martina Habrová
    + 420 778 415 679
    whistleblowing@zssolidarita.cz
 • Sledujte nás