• Žádosti a formuláře

  • Žádost o uvolnění dítěte ze školní docházky na déle než 3 dny

   Pro rodinné rekreace, dovolené a ozdravné pobyty využívejte výhradně školních prázdnin. Ty pokrývají všechna roční období: podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a letní prázdniny. 
   Pro děti je opravdu důležité být v době vyučování ve škole. Nejde jen o učivo, které probírají děti v jednotlivých předmětech, ve škole získávají i důležité sociální kompetence, a to zejména právě v období září a června, kdy jsou k tomu vyčleněny speciální projekty a akce.

   V případně, že potřebujete ze závažných důvodů dítě omluvit z vyučování na déle než 3 dny, vyplňte žádost.

   Plná moc pro jednání se školou

   Rodič či jiný zákonný zástupce dítěte může zplnomocnit třetí osobu k jednání se školou. Před podpisem plné moci si dobře rozmyslete rozsah poskytovaných oprávnění.