• Hledáme dobrovolníka
     • Hledáme dobrovolníka

     • Hledáme dobrovoníka z řad rodičů pro grafické zpracování výroční zprávy školy. Zn. přes léto. Zájemci prosím kontaktujte ředitelku školy. 

    • Letní sportovní příměstský tábor s Kubou a Bety
     • Letní sportovní příměstský tábor s Kubou a Bety

     • Zveme vaše děti, holky i kluky na letní sportovní příměstský tábor, který se bude konat 13.-17. 7. 2020 na ZŠ Brigádníků.

      Dovolte nám v krátkosti představit organizátory tábora. Hlavní organizátor je Jakub Sainer, který na naší škole pracuje jako učitel tělesné výchovy. Celý kemp bude s dětmi trávit společně s Alžbětou Maškovou - absolventka FTVS UK, dlouholetá trenérka školního a kondičního plavání.

      Dle našeho názoru dětem během uzavření škol chyběl pohyb a sociální kontakt s kamarády, proto jsme se rozhodli pro ně uspořádat tento příměstský tábor.

      Děti si vyzkouší všelijaké sportovní aktivity, tradiční i netradiční sporty. Pro děti budou zajištěny obědy, svačiny v podobě ovoce, samozřejmě pitný režim po celý den.

      Další informace naleznete na letáčku. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
      na přiložené kontakty (kempskubou@gmail.com, 777 207 296, 737 761 136).

      V případě zájmu své dítě závazně přihlašujte pomocí emailu kempskubou@gmail.com (viz letáček). Do předmětu napište kemp BR20. Do zprávy emailu napište: Jméno dítěte, datum narození, Vaše telefonní číslozdravotní stav, omezení, alergie…

      Příměstský tábor se uskuteční při počtu minimálně 10 dětí.

      Další informace Vám budeme zasílat po přihlášení.

    • Upřesňující informace k žákovským skupinám od 25.5.
     • Upřesňující informace k žákovským skupinám od 25.5.

     • Vážení rodiče, 

      informaci o zařazení Vašeho dítěte do konkrétní skupiny obdržíte e-mailem od třídních učitelek.

      Zde je soubor s přehledem všech otvíraných skupin a časovým harmonogramem. 

      Zde naleznete aktuálizované informace:

      Hygienické pokyny

      • dodržujte prosím čas příchodu do školy - vchody jsme pro lepší orientaci označili barevně od Solidarity směrem k hřišti: 1. vchod červený, 2. vchod žlutý, hlavní vchod zelený, 4. vchod modrý a 5. vchod bílý 

      • každé dítě musí mít dvě roušky plus sáček na jejich odkládání

      • šatny jsou mimo provoz, děti se budou přezouvat přímo ve třídách

      • doprovázející osoby prosíme o dodržování předepsaných rozestupů v prostoru před školou (aktuálně 2m), případně o použití roušky

      Dokumenty

      Obědy

      • bude-li Vaše dítě odebírat obědy ze školní jídelny, objednejte si je v on-line systému jídelny nebo u pí Mengerové, tel.: 774 450 021

      • obědy se budou podávat v krabicích na jídlo přímo ve třídách, a to postupně od prvních do pátých ročníků, výdej bude zahájen v 11 hodin, první dva dny budeme testovat časovou náročnost celé procedury a podle toho ještě upřesníme časy vyzvedávání z dopoledních skupin (předběžné odhady viz rozpis skupin)

    • Informace k organizaci školních skupin žáků 1. stupně od 25. 5.
     • Informace k organizaci školních skupin žáků 1. stupně od 25. 5.

     • Milí rodiče, vězte, že na se na Vaše děti už těšíme a věříme, že nástup dětí do školy kombinovaný s pokračující distanční výukou společně s Vámi zvládneme. Děkujeme Vám předem za součinnost při seznámení dětí s novým režimem i nutnými hygienickými opatřeními, která bereme zodpovědně, ale také víme, že jim lze vdechnout lidskou tvář, a jsme si vědomi toho, že se je děti budou v prvních dnech teprve učit.

      Od 25. května otevíráme žákovské skupiny pro 1. stupeň. Z celkových 15 skupin je 5 i s odpoledním režimem a 10 je pouze dopoledních. Kromě času odchodu domů bude hlavním kritériem pro rozdělení do skupin to, aby co nejvíce dětí bylo ve skupině se svými spolužáky a mělo zajištěn kontakt se svou třídní učitelkou. Zájem o zachování těchto vazeb byl Vámi rodiči podstatně žádanější než zájem o odpolední kroužky, které tedy na půdě školy z důvodu nepovoleného mísení různých skupin do prázdnin probíhat nebudou. 

      Ve středu 20. května večer nebo nejpozději během čtvrtka budeme rozesílat informační zprávu o definitivním přiřazení dětí do jednotlivých skupin a k jednotlivým učitelům, rovněž pak rozpis přesných časů příchodů do školy a časů oběda a vyzvedávání dětí.

      Obědy

      Jídelna bude v provozu pouze pro děti, které docházejí do školy. Obědy bude třeba objednat přes on-line rezervační systém nebo telefonicky u vedoucí jídelny. Dostanete od nás avízo mailem, až bude objednávání spuštěno. 

      Prohlášení o bezinfekčnosti

      První den školy je třeba přinést vytištěné, vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ Prohlášení bude též možno vyplnit na místě u vchodu do školy.

      Bez prohášení podepsaného zákonným zástupcem nebude dítě přijato do skupiny!