• Dočasný výdej jednoho druhu oběda
     • Dočasný výdej jednoho druhu oběda

     • S ohledem na stávající stav zaměstnanců (nemocnost či karanténa) ve školních jídelnách Brigádníků a V Rybníčkách bylo třeba snížit náročnost prací na provozovnách a od čtvrtka 01.10.2020 redukovat výrobu a výdej obědů pouze na jedno hlavní jídlo.Opatření je dočasné. Děkujeme za pochopení. 

     • Kytičkový den

     • Od 30.9. do 2.10. bude na naší škole probíhat prodej kytiček na podporu Českého dne proti rakovině. Kytičky bude možné zakoupit za 20 Kč u zástupců školního parlamentu. 

     • Ukončení karantény a obnovení prezenční výuky

     • V pátek 25.9. nastupují k výuce ve škole třídy 2.A, 2.B, 2.C a 7.A. V úterý 29.9. se obnovuje výuka v 7.B pro ty, kteří ukončili karanténu nebo mají již negativní výsledek druhého testu (u těch, kteří měli nařízeno). Pokud si nejste jistí, kontaktujte paní učitelku Hráčkovou. Žáci těchto tříd budou mít hromadně přihlášený oběd.

     • V pátek 25.9. probíhá výuka v plném rozsahu.

     • Díky za každé nové ráno, kdy můžeme učit v naší škole. Doporučené ředitelské volno nevyužijeme, myslíme si, že každý den ve škole dětem prospěje. Od zítřka si žáci u všech vchodů do školy důkladně dezinfikují ruce a nadále dbáme na další hygienická opatření. 

     • POZOR ZMĚNA - SEMINÁŘ HM

     • Bohužel, z důvodu nemoci Mgr. Václava Strnada, musíme odložit seminář k Hejného metodě, plánovaný na tuto středu 16. 9. od 17:00. Proto se, prosíme, již na tento termín nepřihlašujte, všichni přihlášení dále budou vyrozuměni přes emailovou komunkaci. Náhradní termín by se pravděpodobně uskutečnil příští týden ve stejný čas, o tom budeme informovat na www stránkách.

      Děkujeme za pochopení!

    • Karanténa pro třídy 2.A, 2.B, 2.C, 7.A a 7.B
     • Karanténa pro třídy 2.A, 2.B, 2.C, 7.A a 7.B

     • Od 15.9. je Hygienickou stanicí hlavního města Prahy po dohodě s ředitelkou školy vyhlášena karanténa pro třídy 2.A, 2.B, 2.C, 7.A a 7.B. a jejich pedagogy. Pedagogové v karanténě povedou pro své žáky distanční výuku. Prezenční výuka ve škole začne poté, co se nadpoloviční většina žáků dané třídy prokáže negativním výsledkem testu (rodiče o tom informují třídního učitele), což podle odhadu může nastat nejdříve 25.9. Všichni mají test na COVID-19 nařízený (ne doporučený). Potvrzené žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let budeme na vyžádání zasílat mailem. Hlaste se na email: admin@zsbrigadniku.cz. Obědy budou hromadně odhlášeny

     • Seminář Hejného metody

     • Ve středu 16. 9. od 17:00 bychom ve škole uspořádali úvodní seminář k HM. Ten by sloužil především pro rodiče, kteří se chtějí s metodou seznámit a prodiskutovat otázky metody se týkající. Rodiče, kteří již v tomto mají jasno :), prosíme, aby se zúčastnili až dalších navazujících seminářů, o kterých budeme informovat. Přihlásit se můžete

    • Upřesnění hygienických a organizačních pravidel
     • Upřesnění hygienických a organizačních pravidel

     • Žádáme rodiče, aby na dnešních třídních schůzkách měli nasazené roušky po celou dobu třídních schůzek a při osobním kontaktu s učiteli.

      Mísení dětí v družině, ve školním klubu, ve volitelných předmětech a na kroužcích, kde se děti stejně jako v rámci třídy potkávají bez roušek, bude umožněno pouze v rámci následujících ročníků (dvojročníků):

      • 1. ročník
      • 2. - 3. ročník
      • 4.- 5. ročník
      • 6.- 7. ročník
      • 8.-9.ročník

      Z uvedeného důvodu bude ranní družina do odvolání otevřena pouze žákům 2. a 3. ročníků.

      Ve frontě na oběd budou děti rozděleny na "ostrůvky" po třídách. V prostoru jídelny se pohybují s rouškou, kterou si sundavají pouze při jídle u stolu, u kterého sedí se spolužáky z ročníku.