• Aktuálně k nošení roušek
     • Aktuálně k nošení roušek

     • Češi starší 15 let musí od čtvrtka 25. 02. 2021 povinně na frekventovaných místech nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe. Dvě jednorázové roušky doporučuje nosit jen na přechodnou dobu, než si lidé respirátor pořídí.

      Děti od 2 do 15 let respirátory nosit nemusí, pro dětské obličeje se respirátory ani nevyrábějí. Dětem ale nestačí podomácku vyrobená ochrana, musí nosit chirurgické roušky. 

      Učitelé mohou při prezenční výuce používat ochranné štíty z plexiskla, musí být ale od žáků minimálně na dva metry.

    • Výdej obědů do vlastních nádob
     • Výdej obědů do vlastních nádob

     • Vážení strávníci, milí rodiče,

      ve spolupráci s vedením ŠJP10 a po jejich konzultacích s odborníky na oblast hygieny a ochrany veřejného zdraví, jehož hlavním cílem bylo nalézt bezpečné řešení  pro udržení výroby obědů a tím pádem i plynulý chod zajištění služeb školy, se podařilo nalézt způsob výdeje stravy do vlastních přinesených jídlonosičů s minimalizací rizik a potenciální kontaminací provozu s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

      Výdej stravy do vlastních jídlonosičů bude zahájen dne 22. 2. 2021

      Výdej do vlastních jídlonosičů (vlastních přinesených nádob) je možný v čase od 13.00 do 13.30 ve výdejním okénku, tedy po době, kdy je již ukončen výdej pro strávníky stravující se v jídelně.

      Distanční strávníci mohou dále odebírat obědy do menu boxů v čase od 11.30 do 14.00.  Čas 13.00 až 13.30 je tento primárně vyhrazen pro výdej stravy do vlastních přinesených nádob.

      Výdej stravy – servis pokrmu:

      Výdej stravy do vlastních přinesených nádob bude probíhat tak, že strávník rozloží donesené nádoby (otevřené) na tác podaný z okénka, personál nandá pokrmy a vrátí zpět na tác, ze kterého si je následně strávník sám uzavře a odebere.

      Doporučení pro Výdej stravy do vlastních jídlonosičů a zachování bezpečnosti pokrmu (vlastních přinesených nádob):

      • nádoby vhodné pro potraviny,
      • nádoby vždy čistě vymyté pro zabránění kontaminace  (doporučujeme teplotu pro umytí 70 stupńů),
      • nádoby dobře těsnící,
      • nádoby  určené pro přechovávání teplých pokrmů.

      Pokud nemůžete dodržet výše uvedené doporučení, může vám být pokrm vydán v jednorázových menu boxech jako doposud.

    • Masopustní zpravodaj
     • Masopustní zpravodaj

     • Nenechte si ujít aktuální vydání našeho zpravodaje, kde se kromě organizačních novinek dočtete také o zajímavých nabídkách mimoškolních aktivit a našich plánech pro další rozvoj školy. 

    • Staň se reprezentantem školy - zapoj se do Zimních virtuálních her!
     • Staň se reprezentantem školy - zapoj se do Zimních virtuálních her!

     • Naši žáci mají v únoru, v rámci dobrovolných úkolů z TV, možnost reprezentovat svou školu na Zimních virtuálních hrách, kde si každý si může zvolit z nabízených sportů a individuálně závodit v čase, kdy se mu to hodí. Abyste se mohli stát našimi reprezentanty, stačí splnit jedinou podmínku - při registraci na stránce www.zimnivirtualnihry.cz vyplňte v kolonce Klub: "ZŠ Brigádníků".

      Závodit s dětmi může samozřejmě celá rodina a my jsme moc zvědaví, kolik našich reprezentantů se nakonec ve výsledkové listině objeví!