• Seminář Hejného metody v matematice (pro rodiče)

     • V úterý dne 30. 3. od 17:00 se uskuteční seminář k Hejného metodě v matematice. Tématem bude Krokování. Toto prostředí připravuje žáky na práci se zápornými čísly. Na semináři se seznámíme s úlohami v tomto prostředí, nebo také s tím, jak žáci objevují pravidla pro počítání se zápornými čísly.

      Prosím zájemce, aby vyplnili online přihlášku na odkazu níže (přihlášeným bude na email poslán přístup do online prostoru před začátkem semináře - uzávěrka přihlášek do 30. 3. 15:00):

    • Informace k distančnímu vzdělávání od 8.3.
     • Informace k distančnímu vzdělávání od 8.3.

     • V souladu s vládním opatřením ze dne 26. února 2021 (krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole v období 26. 2 - 21. 3. 2021)

      bude vzdělávání distančním způsobem probíhat takto:

      • žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distanční výuce stejným způsobem jako doposud, zadání učiva včetně plánu online hodin na daný týden je k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8 hod. v plánech Učíme se doma na webu školy

      • žáci 1. - 2. ročníku přecházejí na distanční režim výuky, zadání učiva včetně plánu online hodin na daný týden je k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8 hod. v plánech Učíme se doma, o podrobnostech jako například rozdělení dětí do výukových skupin na online hodiny nebo odkazu pro připojení do online hodin prostřednictvím Google Meet informují třídní učitelky rodiče emailem

      • osobní konzultace ve škole jsou možné za dodržení hygienických pravidel (dezinfekce, respirátory či nanoroušky), ale doporučujeme především konzultace distančním způsobem - online či telefonicky.

      Nadále je možné si přihlašovat obědy ve školní jídelně a vyzvedávat přes okénko - do vlastní nádoby nebo plastového termoboxu.