• Pasování na čtenáře
     • Pasování na čtenáře

     • Zveme vás na pasování našich prvňáčků na čtenáře, které se uskuteční 1.6. od 10:00 v parku Solidarita na pódiu. Upozorňujeme návštěvníky, že je potřeba mít roušku a na místě podepsat čestné prohlášení o negativním testu (PCR - 7 dní či AG - 72 hodin), prodělaném očkování či Covidu. 

    • Děti v kroužku koukají do svých telefonů
     • Semináře pro rodiče Zdraví v kyberprostoru

     • Vážení rodiče, 

      srdečně Vás zveme na online semináře Zdraví v kyberprostoru, které realizujeme v rámci projektu Chytrá škola podporovaného Nadací O2. Oba semináře budou vedeny externím odborníkem a jsou pro vás zcela zdarma. Oba proběhnou v příštím týdnu, ve středu 2. 6. a ve čtvrtek 3. 6.

      Středa 2. 6. od 20:00 (90 min)
      1. seminář pro rodiče 1. stupně (včetně budoucích prvňáčků)
      Témata: Kdy pořídit první telefon, jak nastavit dětem pravidla pro hraní her a používání internetu, jak se pozná závislost, aj.


      Čtvrtek 3. 6. od 20:00 (90 min)
      2. seminář pro rodiče starších dětí - Bezpečný internet (digitální závislost / hry / sítě) 
      Témata: Jak si nastavit zdravější návyky při používání technologií, závislost na hrách, rizika sociálních sítí, sexting, aj.

      Odkazy pro připojení vám byly odeslány do zprávy v EduPage. Pokud do EduPage nemáte přístup, vyplňte prosím tento formulář (pouze pokud nemáte přístup do EduPage!). Pokud neznáte své heslo do EduPage, postupujte podle tohoto návodu.

      Bude rovněž prostor pro vaše otázky. V případě nejasností se obracejte na paní zástupkyni Lenku Olšanskou (olsanska@zsbrigadniku.cz).

      Těšíme se na setkání s Vámi.

    • Letní sportovní příměstský tábor s Kubou a Bety
     • Letní sportovní příměstský tábor s Kubou a Bety

     • Zveme vaše děti, holky i kluky na letní sportovní příměstský tábor, který se bude konat 2. -6. 8. 2021 na ZŠ Brigádníků.

      Hlavní organizátor je stejně jako vloni Jakub Sainer, který na naší škole působí jako učitel tělesné výchovy. Celý kemp bude s dětmi trávit společně s Alžbětou Maškovou - absolventka FTVS UK, učitelka TV, AJ, dlouholetá trenérka školního a kondičního plavání.

      Tento rok opět poznamenala pandemie a děti bohužel dlouhou dobu nemohly sportovat, ani cvičit při školním tělocviku a pohyb jim velmi chyběl. Náš příměstský tábor je zpět, aby dětem přinesl po dlouhé době opět radost z pohybu a her, ale také proto, aby se mohly socializovat a vyzkoušet si nové sportovní aktivity, tradiční i netradiční sporty a hry.

      Pro děti budou zajištěny obědy, svačiny v podobě ovoce, samozřejmě pitný režim po celý den.

      Další informace naleznete na letáčku. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na přiložené kontakty (kempskubou@gmail.com 777 207 296, 737 761 136).

       

      V případě zájmu své dítě závazně přihlašujte pomocí emailu kempskubou@gmail.com (viz letáček). Do předmětu napište kemp BR21. Do zprávy emailu napište: Jméno dítěte, datum narození, Vaše telefonní číslo, zdravotní stav, omezení, alergie…

      Příměstský tábor se uskuteční při počtu minimálně 10 dětí.

      Při nemožnosti konání tábora vracíme peníze v plné výši.

       

      Další informace Vám budeme zasílat po přihlášení

    • Organizační pokyny od 17.5.
     • Organizační pokyny od 17.5.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      jak již jistě víte, vracíme se od pondělí do škol všichni a s tím v mnoha ohledech nastává návrat k běžnému fungování školy.

      Co se mění oproti předchozímu režimu?

      • bude otevřena ranní družina (od 7:00 každý den)
      • příchody žáků do školy ani odchody na oběd již nebudou rozfázovány po třídách, tj. všichni žáci přicházejí do školy v rozmezí 7:40-7:55 a na oběd chodí dle rozvrhu

      Co zůstává zachováno? 

      • testování žáků na Covid antigenními testy každé pondělí (externí firma) nebo první den příchodu do školy (samotest pod dohledem pedagogů)
      • možnost vyzvedávat obědy u okénka v čase 11:30-14:00 (výdej v jídelně má před okénkem přednost, od výdeje též přes okénko si nicméně slibujeme odlehčení jídelny)
      • platná hygienická opatření, zejména povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a venku při shlukování na vzdálenost menší než 2 metry

      Další upozornění

      • výsledky antigenního testu svého dítěte si po zadání r.č. můžete stáhnout a vytisknout na adrese https://covid.fyziosys.cz/potvrzeni (čerstvé výsledky jsou ke stažení v pondělí v odpoledních hodinách)
      • všichni strávníci (žáci i učitelé) mají obědy automaticky přihlášené a v případě nezájmu o oběd je třeba si jej odhlásit
    • Organizační pokyny od 10.5.
     • Organizační pokyny od 10.5.

     • Vážení rodiče,

      doplňujeme informace pro další týden. V týdnu od 10.5. pokračují v rotačním režimu třídy 1. stupně: 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A. plus 6. a 9. ročník druhého stupně. 

      Příchod do školy

      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd dle následujícího rozpisu.

      V týdnu od  10. 5.:

      • 1. chodba - 7:40 1.C, 7:50 3.B, 8:00 1.A
      • 2. chodba - 7:40 4.C 7:50 3.A, 8:00 4.A
      • 3. chodba - 7:40 5.A, 7:50 6.C, 8:00 9.A
      • 4. chodba - 7:40 6.A, 7:50 6.B, 8:00 9.B

      V týdnu od 17. 5.:

      • 1. chodba - 7:40 4.B, 7:50 1.B
      • 2. chodba - 7:40 2.B, 7:50 2.C, 8:00 2.A
      • 3. chodba - 7:40 5.C, 7:50 5.B, 8:00 8.B
      • 4. chodba - 7:40 7.B, 7:50 7.A, 8:00 8.A

      Organizace výuky

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy. Upozorňujeme, že škola není povinna poskytovat žákům on-line hodiny, protože školy jsou již otevřené v rotačním režimu. Pokud nám rozvrh dovolí on-line hodiny zařadit, jsou pro žáky povinné.  

      Pouze distančně budou probíhat volitelné předměty 6. a 7. ročníků (z důvodu nemísení tříd).

      V pondělí 10. 5. budou mít žáci 6. a 9. ročníků adaptační dopoledne s třídním učitelem, 9.A odpadá odpolední vyučování, 9.B odpadá 8. hodina, dvouhodinovka Ov 9.B s lektory Metacultures 7. a 8. hodinu proběhne dle rozvrhu. 

      Testování žáků na Covid

      Žáci 1. stupně se testují v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek.

      V týdnu od 10.5. pokračuje testování přímo ve škole společností FYZIOklinika, s.r.o., IČO: 24222101. Při pozdějším příchodu nebo přijde-li žák do školy v daném týdnu poprvé v úterý či ve středu, probíhá test stejně jako v předchozích týdnech samoodběrem pod dohledem pedagogů školy. Žáci, kteří testování odmítnou, budou mít omluvenou absenci a zůstanou doma, přičemž se nadále vzdělávají jako při běžné nemoci.

      Vyhodnocení výsledků testu: 

      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou (nebo dítě odchází samostatně domů), ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně děti samostatně odcházejí domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky

      Provoz školní jídelny

      Všichni strávníci, kteří budou prezenčně ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nemá o oběd zájem, musí si jej včas individuálně odhlásit. 

      Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání, mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod, oběd je v tomto případě nutno si individuálně přihlásit! 

      Dále upozorňujeme, že výdej obědů v jídelně má přednost před výdejem u okénka - snažte se proto pro vyzvednutí oběda využít mezer v  níže uvedeném rozpisu obědů.

      Harmonogram výdeje obědů