• Brigáda na školní zahradě již tuto neděli 3.10.
     • Brigáda na školní zahradě již tuto neděli 3.10.

     • Milí rodiče, žáci a přátelé zahrady u ZŠ Solidarita!

      V současné době máme 6 záhonů postavených po jedné straně skleníku. Rádi bychom aby každá třída 2.-5. ročníku měla svůj záhon, o který se bude během školního roku starat pod vedením školní zahradnice, proto jsme se rozhodli, že uspořádáme další brigádu, kde zbylých 6 záhonu po druhé straně skleníku postavíme. Brigáda se bude konat v neděli 3.10. 2021 od 9.00 do 16:00 na školní zahradě. Vstup brankou z ul. Solidarity. Přijďte se podívat jak se vyvýšené záhony zelenají a přiložit ruku k dílu. Těšíme se na viděnou!

      Prosíme, abyste se dopředu přihlásili přes formulář níže. Případné dotazy směřujte na školní zahradnici paní Barboru Brázdovou na e-mail brazdova@zssolidarita.cz

    • Výsledky voleb do školské rady
     • Výsledky voleb do školské rady

     • Za pedagogy byla zvolena Michaela Matysová. Za rodiče byli zvoleni Kateřina Bohatá a Karel Pleva. Děkujeme všem kandidujícím a rovněž těm, kteří volili. Příští jednání školské rady proběhne v listopadu. Více informací o školské radě naleznete na webu školské rady.

    • Velké přejmenování účtů a e-mailů v pátek odpoledne
     • Velké přejmenování účtů a e-mailů v pátek odpoledne

     • Milí žáci a rodiče, naše škola k 1. září oficiálně změnila název na ZŠ Solidarita, a spolu s tím budeme přejmenovávat rovněž naše školní e-mailové adresy a řadu dalších návazných věcí. Abychom nenarušili první dny školního roku, rozhodli jsme se veškeré toto přejmenování nechat na pátek 3. září odpoledne, aby měli všichni čas během víkendu řešit případné problémy.

      Ač se snažíme vše otestovat a připravit dopředu a zaručit hladký průběh, pojďme se smířit s určitou mírou technických obtíží, v klidu je vyřešit a nezbláznit se z toho. Jde o velkou událost, která se děje zcela výjimečně a může mít řadu dopadů, které prostě nedomyslíme. Ale zvládneme to a nezblázníme se z toho.

      Co se tedy bude měnit?

      • Všechny e-mailové adresy nově budou končit @zssolidarita.cz namísto @zsbrigadniku.cz. E-mailové schránky zůstanou netknuté a pošta bude nadále chodit i na starou adresu, která je ponechána jako tzv. alias. Část e-mailové adresy před zavináčem zůstane nezměněná.
      • Po změně e-mailu můžete být vyzváni k novému přihlášení, především na telefonech. Přihlašovat se už budete muset s novými mailovými adresami, staré pro přihlášení nebudou fungovat.
      • Přejmenuje se rovněž webová stránka, která nově bude přístupná pod adresou www.zssolidarita.cz. Stará adresa bude nadále fungovat a přesměruje vás na novou adresu stránky.
      • Pokud jste se přihlašovali ke třetím službám (např. UmímeTo, Canva apod.) pomocí školního Google účtu (přihlášení přes Google), pak by mělo být vše v pořádku a nová adresa bude fungovat správně namísto té staré. Pokud jste se však někde registrovali pod školním e-mailem a vytvářeli jste si tam nové heslo (tj. nikoliv přes Google přihlášení), pak vám tam zůstane starý e-mail a budete se do služby muset přihlašovat pod ním, případně si jej u dané služby sami změnit na nový.
      • Zároveň s tímto přejmenováním změníme také přihlašovací jména do žákovských Edupage účtů. Namísto těžko zapamatovatelného uživatelského jména se žáci budou přihlašovat pomocí svého nového e-mailu. Heslo zůstane nezměněné. Po přejmenování všem žákům znovu odešleme hesla na jejich školní e-mailovou adresu. Na mobilních telefonech by nemělo být nutné se znovu přihlásit, ale pro jistotu s touto variantou počítejte.
      • Přihlašovací jména rodičů do Edupage se nemění, nadále se přihlašujete vlastním e-mailem.

      Jak řešit případné problémy?

      • Nepamatuji si heslo do e-mailu.
       a) Pokud žák zapomene heslo do e-mailu a zatím si neměnil své přidělené heslo, pak jej dostane od svého třídního učitele, případně asistenta pedagoga, kteří mají k heslům přístup.
       b) Pokud si žák již své heslo změnil a pak jej zapomněl, může mu jej obnovit jeho učitel informatiky, nejlépe před nebo po hodině informatiky. V případě, že žák informatiku nemá (1.-4. třída), obraťte se s žádostí o reset hesla na lisy@zssolidarita.cz.
      • Nepamatuji si heslo do Edupage.
       V takovém případě si heslo snadno obnovíte sami pomocí tohoto návodu. Zvládnete to!
      • Vůbec jsem nedostal heslo do e-mailu či Edupage.
       a) Pokud žák nemá heslo ke školnímu e-mailu, může požádat třídního učitele/ku, je to však na uvážení daného pedagoga, zda-li chce se žáky školní Google účty využívat. Žáci školní Google účet dostávají nejpozději ve 4. ročníku v rámci hodin informatiky (která se učí pouze část roku).
       b) Pokud žák či rodič neobdržel přihlašovací údaje do Edupage, může si je sám získat pomocí stejného návodu, jako kdyby heslo zapomněl. V některých nižších ročnících budou hesla vydávat třídní učitelé všem žákům. Pokud si nevíte rady, pište na e-mail níže.
      • Mám jiný problém.
       Napište na e-mail lisy@zssolidarita.cz. Budeme se snažit vám co nejdříve odpovědět, protože ale hrozí větší množství žádostí, prosíme o trpělivost a shovívavost.