• Balíček okamžité pomoci Pražanům
     • Balíček okamžité pomoci Pražanům

     • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro rok 2022​​​​​

      Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

      Opatření spočívá v prominutí některé z úplat.

      Žadatelem o podporu je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní školu Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

      Ředitelství školy přijímá žádosti prostřednictvím recepce (hlavní vchod):

      od 26. do 30.9. 2022

      každý den od 8 do 17 hodin 

      v pátek 30.9. pouze do 12 hodin

      Po termínu už nebudou žádosti přijímány!

       

      Podmínky:

      1. Žadatel má trvalý pobyt ​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.

      2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujcích bodů:

      • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
      • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
      • pobírá přídavek na dítě;
      • pobírá dávky pěstounské péče;
      • čelí exekuci/insolvenci;
      • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den

      3. Žadatel vyplnil žádost jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně v daném termínu ředitelce školy. 

       

      O co lze žádat:

      1. o prominutí úplaty za školní družinu listopad – prosinec 2022

      2. o příspěvek z fondu solidarity, který je  určen na školní i mimoškolní aktivity žáků pořádané základní školou

      O prominutí stravného lze žádat ředitele školní jídelny, nikoliv ředitele školy. Školní jídelna je samostatnou organizací. Sledujte prosím její webové stránky https://www.sjp10.cz/.

       

      Poučení: 

      Na prominutí úplat nevzniká žadateli právní nárok. Veškeré posouzení žádostí bylo delegováno na ředitelku školy, která vyrozumí zákonného zástupce v přiměřené lhůtě o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí není možné se odvolat. 

      Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, nejpozději však s čerpáním do 16. 12. 2022 včetně. 

       

      Formuláře:

      Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze:

      Ke stažení ZDE (pdf)

       

      Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

      Ke stažení ZDE (pdf)

    • Seminář Hejného metody v matematice
     • Seminář Hejného metody v matematice

     • pro rodiče našich žáků.

      Dne 10. 10. 2022 od 17:00 v pondělí proběhne úvodní seminář k Hejného metodě v matematice. Seminář povede pan učitel Strnad. Seminář je určen převážně "novým" rodičům, kteří chtějí o metodě získat více informací. Projdeme základní principy, myšlenky, filozofii metody a bude určitě čas i na individuální dotazy. Posléze během školního roku budou vypisovány další semináře, které se budou konkrétně věnovat jednotlivým prostředím HM.

      Zájemce prosíme o přihlášení se na odkazu níže.

     • Podzimní Srdíčkové dny

     • Ve čtvrtek 22. 9. proběhne na naší škole charitativní prodej předmětů pro dobrou věc. Výtěžek z prodeje poputuje k organizaci Život dětem, která pomáhá vážně nemocným dětem. 

      K zakoupení budou tradiční magnetky (30 Kč), propisky (30 Kč), přívěsky s baterkou (35 Kč) a malé hlavolamy (40 Kč).

      Akci pořádá školní parlament. 

    • Náhradní výuka a zrušení kroužků
     • Náhradní výuka a zrušení kroužků

     • Z důvodu konání voleb nebude možné ve dnech 22. 9. čtvrtek , 23. 9. pátek a 29.9. čtvrtek a 30. 9. pátek, pronajímat učebny a tělocvičnu ve škole. Děti mají v pátek 23. a 30.9. náhradní výuku mimo školu a s sebou obědový balíček.  Družina v pátek 23. a 30.9. není - po vyučování odcházejí děti domů.