• Velké přejmenování účtů a e-mailů v pátek odpoledne
     • Velké přejmenování účtů a e-mailů v pátek odpoledne

     • Milí žáci a rodiče, naše škola k 1. září oficiálně změnila název na ZŠ Solidarita, a spolu s tím budeme přejmenovávat rovněž naše školní e-mailové adresy a řadu dalších návazných věcí. Abychom nenarušili první dny školního roku, rozhodli jsme se veškeré toto přejmenování nechat na pátek 3. září odpoledne, aby měli všichni čas během víkendu řešit případné problémy.

      Ač se snažíme vše otestovat a připravit dopředu a zaručit hladký průběh, pojďme se smířit s určitou mírou technických obtíží, v klidu je vyřešit a nezbláznit se z toho. Jde o velkou událost, která se děje zcela výjimečně a může mít řadu dopadů, které prostě nedomyslíme. Ale zvládneme to a nezblázníme se z toho.

      Co se tedy bude měnit?

      • Všechny e-mailové adresy nově budou končit @zssolidarita.cz namísto @zsbrigadniku.cz. E-mailové schránky zůstanou netknuté a pošta bude nadále chodit i na starou adresu, která je ponechána jako tzv. alias. Část e-mailové adresy před zavináčem zůstane nezměněná.
      • Po změně e-mailu můžete být vyzváni k novému přihlášení, především na telefonech. Přihlašovat se už budete muset s novými mailovými adresami, staré pro přihlášení nebudou fungovat.
      • Přejmenuje se rovněž webová stránka, která nově bude přístupná pod adresou www.zssolidarita.cz. Stará adresa bude nadále fungovat a přesměruje vás na novou adresu stránky.
      • Pokud jste se přihlašovali ke třetím službám (např. UmímeTo, Canva apod.) pomocí školního Google účtu (přihlášení přes Google), pak by mělo být vše v pořádku a nová adresa bude fungovat správně namísto té staré. Pokud jste se však někde registrovali pod školním e-mailem a vytvářeli jste si tam nové heslo (tj. nikoliv přes Google přihlášení), pak vám tam zůstane starý e-mail a budete se do služby muset přihlašovat pod ním, případně si jej u dané služby sami změnit na nový.
      • Zároveň s tímto přejmenováním změníme také přihlašovací jména do žákovských Edupage účtů. Namísto těžko zapamatovatelného uživatelského jména se žáci budou přihlašovat pomocí svého nového e-mailu. Heslo zůstane nezměněné. Po přejmenování všem žákům znovu odešleme hesla na jejich školní e-mailovou adresu. Na mobilních telefonech by nemělo být nutné se znovu přihlásit, ale pro jistotu s touto variantou počítejte.
      • Přihlašovací jména rodičů do Edupage se nemění, nadále se přihlašujete vlastním e-mailem.

      Jak řešit případné problémy?

      • Nepamatuji si heslo do e-mailu.
       a) Pokud žák zapomene heslo do e-mailu a zatím si neměnil své přidělené heslo, pak jej dostane od svého třídního učitele, případně asistenta pedagoga, kteří mají k heslům přístup.
       b) Pokud si žák již své heslo změnil a pak jej zapomněl, může mu jej obnovit jeho učitel informatiky, nejlépe před nebo po hodině informatiky. V případě, že žák informatiku nemá (1.-4. třída), obraťte se s žádostí o reset hesla na lisy@zssolidarita.cz.
      • Nepamatuji si heslo do Edupage.
       V takovém případě si heslo snadno obnovíte sami pomocí tohoto návodu. Zvládnete to!
      • Vůbec jsem nedostal heslo do e-mailu či Edupage.
       a) Pokud žák nemá heslo ke školnímu e-mailu, může požádat třídního učitele/ku, je to však na uvážení daného pedagoga, zda-li chce se žáky školní Google účty využívat. Žáci školní Google účet dostávají nejpozději ve 4. ročníku v rámci hodin informatiky (která se učí pouze část roku).
       b) Pokud žák či rodič neobdržel přihlašovací údaje do Edupage, může si je sám získat pomocí stejného návodu, jako kdyby heslo zapomněl. V některých nižších ročnících budou hesla vydávat třídní učitelé všem žákům. Pokud si nevíte rady, pište na e-mail níže.
      • Mám jiný problém.
       Napište na e-mail lisy@zssolidarita.cz. Budeme se snažit vám co nejdříve odpovědět, protože ale hrozí větší množství žádostí, prosíme o trpělivost a shovívavost.

       

    • Výdej obědů 1.-3. září
     • Výdej obědů 1.-3. září

     • První týden bude z důvodu zkrácené výuky upravený rovněž výdej obědů. Ten bude 2. a 3. září rozfázovaný podle ročníků.

      středa 1. září

      • výdej obědů pro všechny třídy od 11 hodin

      čtvrtek 2. září

      • 2. třídy v 10:45
      • 3. třídy v 10:55
      • 4. třídy v 11:05
      • 5. třídy v 11:15
      • 6. třídy v 11:25
      • 7. třídy v 11:35
      • 8. třídy v 11:45
      • 9. třídy v 11:55

      pátek 3. září

      • 2. třídy v 11:25
      • 3. třídy v 11:35
      • 4. třídy v 11:45
      • 5. třídy v 11:55
      • 6. třídy v 12:15
      • 7. třídy v 12:25
      • 8. třídy v 12:35
      • 9. třídy v 12:45
    • Zahájení vyučování 1. tříd
     • Zahájení vyučování 1. tříd

     • Přivítání rodičů s prvňáčky se uskuteční v 8:30 před 1. a 2. vchodem. Dále může jeden z rodičů/zákonných zástupců doprovodit dítě ke třídě, poté prosíme rodiče/zákonné zástupce, aby počkali v šatnách nebo před školou než skončí první hodina. Následuje třídní schůzka a děti s doprovodem odcházejí domů, případně do družiny. Vstup do školy je pro rodiče možný pouze s rouškou/respirátorem. 

    • Hledáme pracovníky pro vrátnici školy
     • Hledáme pracovníky pro vrátnici školy

     • Hledáme zodpovědné a usměvavé osoby pro vrátnici naší školy. Práce podle domluvy na dopolední či odpolední směny v rozsahu 7.30 - 17.00. Možno i některé dny. Odměna formou dohody o provedení práce. Zájemci nechť zašlou životopis na email hospodarka@zsbrigadniku.cz nebo kontaktují kancelář školy na tel. 274 820 795. 

    • Termíny do vašeho diáře na září
     • Termíny do vašeho diáře na září

     • Všem rodinným manažerkám a manažerům sdělujeme v předstihu termíny akcí pro měsíc září. 1. září - první školní den. 12. září (tentokrát neděle) - brigáda na školní zahradě 9 -16 (výroba nových vyvýšených záhonů), možná bude doprovodný program pro předškolní děti. V neděli 26. září se můžete přidat k týmu Solidarita do tradičního běžeckého závodu Běchovice - Praha; pin kód týmu Solidarita je 51014. V pondělí 27. září bude vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru. Na ředitelské volno navazuje státní svátek 28.9.

    • Hledáme dobrovolníky na letní zalévání žákovských záhonů na školní zahradě
     • Hledáme dobrovolníky na letní zalévání žákovských záhonů na školní zahradě

     • Milí rodiče, žáci a přátelé zahrady u ZŠ Brigádníků!

      zahrada u naší školy začíná ožívat! Na zahradě je od května 6 nových vyvýšených záhonů, na které žáci 1.stupně vysadili zeleninu a bylinky a vyseli semínka mrkve. Další práci odvedla třída 9.B, která sázela okrasné keře podél zdi v prostoru odpočinkového dvorečku s venkovní učebnou. Doposud se o zalévání starali žáci se svými učiteli, ale prázdniny už jsou za dveřmi a je třeba dětem pomoci s pravidelným zaléváním v době, kdy budou na prázdninách. Sháníme proto dobrovolníky z okolí školy, kteří by měli chvíli času na zalití zahonů zahradní hadicí z vodovodního řadu. Práce záslužná a fyzicky nenáročná.

      V případě zájmu kontaktujte školní zahradnici paní Barboru Brázdovou na e-mailu brazdova@zsbrigadniku.cz, která poskytne rozpis zalévání (volné termíny) a další informace o organizaci zalévání.

      Budeme rádi, když nám pomůžete překlenout období prázdnin a doufáme, že se najde dostatek dobrovolníků, kteří svou výpomocí umožní dětem sdílet radost z vypěstované zeleniny a bylinek, až se zase v září vrátí do školy. Těšíme se na viděnou na podzim, během podzimních měsíců již plánujeme na zahradě další komunitní akce.

    • Letní zpravodaj
     • Letní zpravodaj

     • V zpravodaji se kromě událostí za uplynulé dva měsíce prezenční výuky dočtete též o novinkách, které nás čekají od září - například nový název školy nebo projekt Jedna škola - jedna kniha.

      Přejeme krásné letní prázdniny!

    • Organizace 30. června
     • Organizace 30. června

     • Poslední den školy proběhne 1. vyučovací hodinu předání vysvědčení, poté následuje poslední zvonění pro 9. ročníky a děti odcházejí domů.

      Družina bude otevřena ráno a po skončení vyučování do 13 hod.

      Oběd je zajištěn formou balíčku, který bude k vyzvednutí v čase 9-11 hod. 

      Přejeme dětem i učitelům příjemné prázdniny!

    • Závěrečná akademie ZŠ Brigádníků pro 2. stupeň
     • Závěrečná akademie ZŠ Brigádníků pro 2. stupeň

     • Tanec, vernisáž komiksů, filmy z občanské výchovy a další atraktivní program, na který se můžete těšit v úterý 29. 6. 2021 od 9:00 v KD Barikádníků. Těšíme se na Vás 9.A a 9.B. S případnými dotazy se obracejte na paní učitelku Výletovou (vyletova@zsbrigadniku.cz).

    • Letní kempy v naší škole
     • Letní kempy v naší škole

     • Ve spolupráci s Novou školou nabízíme příměstský tábor z dotace MŠMT v naší škole v termínech 12.- 16.7. a 2. - 6. 8. Vše zdarma včetně jídla. Děti budou rozděleny do skupin podle věku. Přednostně děti s doporučením třídní učitelky (děti s odlišným mateřským jazykem, speciálními potřebami apod.). Zájemci hlaste se u Violy Kožíškové, koziskova@zsbrigadniku.cz

    • Pasování na čtenáře
     • Pasování na čtenáře

     • Zveme vás na pasování našich prvňáčků na čtenáře, které se uskuteční 1.6. od 10:00 v parku Solidarita na pódiu. Upozorňujeme návštěvníky, že je potřeba mít roušku a na místě podepsat čestné prohlášení o negativním testu (PCR - 7 dní či AG - 72 hodin), prodělaném očkování či Covidu. 

    • Děti v kroužku koukají do svých telefonů
     • Semináře pro rodiče Zdraví v kyberprostoru

     • Vážení rodiče, 

      srdečně Vás zveme na online semináře Zdraví v kyberprostoru, které realizujeme v rámci projektu Chytrá škola podporovaného Nadací O2. Oba semináře budou vedeny externím odborníkem a jsou pro vás zcela zdarma. Oba proběhnou v příštím týdnu, ve středu 2. 6. a ve čtvrtek 3. 6.

      Středa 2. 6. od 20:00 (90 min)
      1. seminář pro rodiče 1. stupně (včetně budoucích prvňáčků)
      Témata: Kdy pořídit první telefon, jak nastavit dětem pravidla pro hraní her a používání internetu, jak se pozná závislost, aj.


      Čtvrtek 3. 6. od 20:00 (90 min)
      2. seminář pro rodiče starších dětí - Bezpečný internet (digitální závislost / hry / sítě) 
      Témata: Jak si nastavit zdravější návyky při používání technologií, závislost na hrách, rizika sociálních sítí, sexting, aj.

      Odkazy pro připojení vám byly odeslány do zprávy v EduPage. Pokud do EduPage nemáte přístup, vyplňte prosím tento formulář (pouze pokud nemáte přístup do EduPage!). Pokud neznáte své heslo do EduPage, postupujte podle tohoto návodu.

      Bude rovněž prostor pro vaše otázky. V případě nejasností se obracejte na paní zástupkyni Lenku Olšanskou (olsanska@zsbrigadniku.cz).

      Těšíme se na setkání s Vámi.

    • Letní sportovní příměstský tábor s Kubou a Bety
     • Letní sportovní příměstský tábor s Kubou a Bety

     • Zveme vaše děti, holky i kluky na letní sportovní příměstský tábor, který se bude konat 2. -6. 8. 2021 na ZŠ Brigádníků.

      Hlavní organizátor je stejně jako vloni Jakub Sainer, který na naší škole působí jako učitel tělesné výchovy. Celý kemp bude s dětmi trávit společně s Alžbětou Maškovou - absolventka FTVS UK, učitelka TV, AJ, dlouholetá trenérka školního a kondičního plavání.

      Tento rok opět poznamenala pandemie a děti bohužel dlouhou dobu nemohly sportovat, ani cvičit při školním tělocviku a pohyb jim velmi chyběl. Náš příměstský tábor je zpět, aby dětem přinesl po dlouhé době opět radost z pohybu a her, ale také proto, aby se mohly socializovat a vyzkoušet si nové sportovní aktivity, tradiční i netradiční sporty a hry.

      Pro děti budou zajištěny obědy, svačiny v podobě ovoce, samozřejmě pitný režim po celý den.

      Další informace naleznete na letáčku. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na přiložené kontakty (kempskubou@gmail.com 777 207 296, 737 761 136).

       

      V případě zájmu své dítě závazně přihlašujte pomocí emailu kempskubou@gmail.com (viz letáček). Do předmětu napište kemp BR21. Do zprávy emailu napište: Jméno dítěte, datum narození, Vaše telefonní číslo, zdravotní stav, omezení, alergie…

      Příměstský tábor se uskuteční při počtu minimálně 10 dětí.

      Při nemožnosti konání tábora vracíme peníze v plné výši.

       

      Další informace Vám budeme zasílat po přihlášení

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • lisy@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Solidarita
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
    100 00 Praha 10 Strašnice
    Czech Republic
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • gdpr@zssolidarita.cz
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
 • Sledujte nás