• Výuka na 1. stupni od pondělí 12. dubna

     • Vážení rodiče,

      z rozhodnutí vlády ČR z 6.4. 2021 se do školy od 12. dubna postupně vracejí k prezenční výuce žáci 1. - 5. ročníků. Jde o tzv. rotační režim, tedy týden ve škole, týden doma s povinnou distanční výukou. Třídy nelze mísit ani při výuce, ani v družině, ranní družina proto nebude v provozu. Odpolední družina pro žáky 1. - 3. ročníku bude otevřena do 17 hodin.

      V týdnu od 12.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 1.C, 4.C
      • 7:50 3.B, 3.A, 5.A
      • 8:00 1.A, 4.A 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako 
      obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.

      V týdnu od 19.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.B, 5.B, 5.C.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 2.B, 4.B
      • 7:50 1.B, 2.C, 5.C
      • 8:00 2.A, 5.B 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.
       
      Testování žáků bude probíhat pomocí testů s odběrem z kraje nosu následovně:

      • vyučující rozdá žákům testy
      • učitel pustí dětem instruktážní video, podle kterého proběhne samoodběr
      • vyhodnocení testu provádí učitel a eviduje výsledek
      • pondělí: žák, u něhož je zjištěn pozitivní výsledek testu, ihned odchází s ped. doprovodem do izolační místnosti, škola kontaktuje zák. zástupce, kteří dítě bez zbytečného odkladu vyzvednou, ostatní žáci s negativním výsledkem mohou pokračovat v prezenční výuce
      • čtvrtek: pokud má kterýkoli žák třídy pozitivní výsledek, kontaktuje škola všechny zákonné zástupce dětí dané třídy, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout (případně mohou předem pro tento případ písemně udělit souhlas se samostatným odchodem dítěte domů), třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky
      • podrobnější informace k testování viz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
      • v jednání zřízení odběrového stanoviště ve škole pro naše žáky s odborným zdravotnickým personálem 

      Provoz školní jídelny

      Všichni strávníci, kteří budou prezenčně ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nemá o oběd zájem, musí si jej včas individuálně odhlásit. 

      Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání, mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod, oběd je v tomto případě nutno si individuálně přihlásit!

       

      Předpokládaný harmonogram výdeje obědů (pro potřeby vyzvedávání dětí):

    • Velikonoční zpravodaj
     • Velikonoční zpravodaj

     • Ve velikonočním zpravodaji najdete kromě aktuálních informací k chystanému návratu dětí do škol také pochvalu k distanční výuce, které se naší škole dostalo od České školní inspekce, radostnou novinu, že naše kolegyně Vendula Hráčková postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize a pozvánku na květnovou brigádu.

     • Tematický den

     • Školní parlament vyhlašuje Den barevných ponožek, který proběhne na třídnické hodině (nebo dle domluvy) v týdnu od 5. do 9. dubna. Zapoj se a vytvoři si společně s námi pěknou vzpomínku. 

     • Seminář Hejného metody v matematice (pro rodiče)

     • V úterý dne 30. 3. od 17:00 se uskuteční seminář k Hejného metodě v matematice. Tématem bude Krokování. Toto prostředí připravuje žáky na práci se zápornými čísly. Na semináři se seznámíme s úlohami v tomto prostředí, nebo také s tím, jak žáci objevují pravidla pro počítání se zápornými čísly.

      Prosím zájemce, aby vyplnili online přihlášku na odkazu níže (přihlášeným bude na email poslán přístup do online prostoru před začátkem semináře - uzávěrka přihlášek do 30. 3. 15:00):

    • Informace k distančnímu vzdělávání od 8.3.
     • Informace k distančnímu vzdělávání od 8.3.

     • V souladu s vládním opatřením ze dne 26. února 2021 (krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole v období 26. 2 - 21. 3. 2021)

      bude vzdělávání distančním způsobem probíhat takto:

      • žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distanční výuce stejným způsobem jako doposud, zadání učiva včetně plánu online hodin na daný týden je k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8 hod. v plánech Učíme se doma na webu školy

      • žáci 1. - 2. ročníku přecházejí na distanční režim výuky, zadání učiva včetně plánu online hodin na daný týden je k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8 hod. v plánech Učíme se doma, o podrobnostech jako například rozdělení dětí do výukových skupin na online hodiny nebo odkazu pro připojení do online hodin prostřednictvím Google Meet informují třídní učitelky rodiče emailem

      • osobní konzultace ve škole jsou možné za dodržení hygienických pravidel (dezinfekce, respirátory či nanoroušky), ale doporučujeme především konzultace distančním způsobem - online či telefonicky.

      Nadále je možné si přihlašovat obědy ve školní jídelně a vyzvedávat přes okénko - do vlastní nádoby nebo plastového termoboxu.

    • Aktuálně k nošení roušek
     • Aktuálně k nošení roušek

     • Češi starší 15 let musí od čtvrtka 25. 02. 2021 povinně na frekventovaných místech nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe. Dvě jednorázové roušky doporučuje nosit jen na přechodnou dobu, než si lidé respirátor pořídí.

      Děti od 2 do 15 let respirátory nosit nemusí, pro dětské obličeje se respirátory ani nevyrábějí. Dětem ale nestačí podomácku vyrobená ochrana, musí nosit chirurgické roušky. 

      Učitelé mohou při prezenční výuce používat ochranné štíty z plexiskla, musí být ale od žáků minimálně na dva metry.

    • Výdej obědů do vlastních nádob
     • Výdej obědů do vlastních nádob

     • Vážení strávníci, milí rodiče,

      ve spolupráci s vedením ŠJP10 a po jejich konzultacích s odborníky na oblast hygieny a ochrany veřejného zdraví, jehož hlavním cílem bylo nalézt bezpečné řešení  pro udržení výroby obědů a tím pádem i plynulý chod zajištění služeb školy, se podařilo nalézt způsob výdeje stravy do vlastních přinesených jídlonosičů s minimalizací rizik a potenciální kontaminací provozu s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

      Výdej stravy do vlastních jídlonosičů bude zahájen dne 22. 2. 2021

      Výdej do vlastních jídlonosičů (vlastních přinesených nádob) je možný v čase od 13.00 do 13.30 ve výdejním okénku, tedy po době, kdy je již ukončen výdej pro strávníky stravující se v jídelně.

      Distanční strávníci mohou dále odebírat obědy do menu boxů v čase od 11.30 do 14.00.  Čas 13.00 až 13.30 je tento primárně vyhrazen pro výdej stravy do vlastních přinesených nádob.

      Výdej stravy – servis pokrmu:

      Výdej stravy do vlastních přinesených nádob bude probíhat tak, že strávník rozloží donesené nádoby (otevřené) na tác podaný z okénka, personál nandá pokrmy a vrátí zpět na tác, ze kterého si je následně strávník sám uzavře a odebere.

      Doporučení pro Výdej stravy do vlastních jídlonosičů a zachování bezpečnosti pokrmu (vlastních přinesených nádob):

      • nádoby vhodné pro potraviny,
      • nádoby vždy čistě vymyté pro zabránění kontaminace  (doporučujeme teplotu pro umytí 70 stupńů),
      • nádoby dobře těsnící,
      • nádoby  určené pro přechovávání teplých pokrmů.

      Pokud nemůžete dodržet výše uvedené doporučení, může vám být pokrm vydán v jednorázových menu boxech jako doposud.

    • Masopustní zpravodaj
     • Masopustní zpravodaj

     • Nenechte si ujít aktuální vydání našeho zpravodaje, kde se kromě organizačních novinek dočtete také o zajímavých nabídkách mimoškolních aktivit a našich plánech pro další rozvoj školy. 

    • Staň se reprezentantem školy - zapoj se do Zimních virtuálních her!
     • Staň se reprezentantem školy - zapoj se do Zimních virtuálních her!

     • Naši žáci mají v únoru, v rámci dobrovolných úkolů z TV, možnost reprezentovat svou školu na Zimních virtuálních hrách, kde si každý si může zvolit z nabízených sportů a individuálně závodit v čase, kdy se mu to hodí. Abyste se mohli stát našimi reprezentanty, stačí splnit jedinou podmínku - při registraci na stránce www.zimnivirtualnihry.cz vyplňte v kolonce Klub: "ZŠ Brigádníků".

      Závodit s dětmi může samozřejmě celá rodina a my jsme moc zvědaví, kolik našich reprezentantů se nakonec ve výsledkové listině objeví!

    • Online třídní schůzky
     • Online třídní schůzky

     • Dobrovolné třídní schůzky s třídními učiteli proběhnou v pondělí 25.1. v 17:00 kromě 5.A, kde budou od 18:00 a 6.C, kde budou 26.1. od 17:00 a 1.C, kde již proběhly 18.1. Pokud se tedy chcete na něco zeptat, připojte se na Meet, který vám zašlou třídní učitelé Vašich dětí. 

    • Pololetní vysvědčení a prázdniny
     • Pololetní vysvědčení a prázdniny

     • S pololetním hodnocením budou všichni žáci seznámeni na třídnické hodině ve čtvrtek 28. ledna ráno.

      Žáci 1. a 2 . tříd mají 28. ledna pouze první dvě vyučovací hodiny, na které navazuje družina od 10 do 15 hod.

      Rodiče žáků 3.-9. ročníků, kteří i tento den zůstávají v distančním režimu, se hodnocení svých dětí dozvědí prostřednictvím informačního systému EduPage nebo emailem od třídních učitelů. Tištěné vysvědčení obdrží žáci 3.-9. ročníků po návratu do školy.

      Připomínáme, že v pátek 29. ledna mají děti pololetní prázdniny :-)

    • Sháníme výpomoc na vrátnici
     • Sháníme výpomoc na vrátnici

     • Sháníme na DPP vlídnou osobu či osoby, které by vypomáhaly s obsluhou hlavního vchodu naší školy v době od 7.30 do 10 nebo 11 hod. Zájemci nechť se obracejí na kancelář školy. 

    • Ptačí hodinka
     • Ptačí hodinka

     • Srdečně zveme všechny milovníky přírody k účasti na projektu Ptačí hodinka, který pořádá Česká společnost ornitologická ve dnech 8.-10. ledna.

      Jak na to? Během jedné hodiny sčítejte ptáky, kteří se pohybují na krmítku a v jeho těsném okolí. Podrobnější instrukce naleznete na webu akce.

      Kromě skvělé příležitosti podílet se na výzkumu zimujícího ptactva v Česku získáte i certifikát s profilem svého krmítka. Pošlete ho svému učiteli přírodovědného předmětu a jednička vás jistě nemine.

    • Odstávka internetu a telefonu ve škole 6. ledna
     • Odstávka internetu a telefonu ve škole 6. ledna

     • 6. ledna od 14 hodin bude ve škole odstávka internetového připojení a pevných telefonních linek, z důvodu rekonstrukce v prvním patře. V případě urgentních záležitostí můžete volat panu Peškovi na číslo 778761859. Očekáváme, že odstávka skončí druhý den ráno. Děkujeme za pochopení.

    • Výuka v týdnu od 4. ledna
     • Výuka v týdnu od 4. ledna

     • Vážení rodiče,


      jak nejspíš víte z médií, do školy se od 4. ledna k prezenční výuce vracejí pouze žáci 1. a 2. ročníků. Třídy nelze mísit ani v družině, podobně jako tomu bylo v listopadu, a ranní družina z tohoto důvodu odpadá. Prosíme nadále o dodržování rozfázovaného příchodu tříd:

      • 7:40 1.A/2.A 
      • 7:50 1.B/2.B
      • 8:00 1.C/2.C 

      3.-9. třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a dalšího zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech učíme se doma pro jednotlivé třídy.

      Školní jídelna vzkazuje, že všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni na celý leden. Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod. Kdo nemá o oběd zájem, musí se individuálně odhlásit

    • Poděkování za Vánoční tržnici
     • Poděkování za Vánoční tržnici

     • Milí žáci, rodiče, prarodiče i kolegové zaměstnanci školy, děkujeme za Vaše nákupy i velmi štědré dobrovolné příspěvky během Vánoční tržnice. Celkem jsme společně vybrali pro Nadační fond ZŠ Brigádníků 18 130 Kč!

      Pevně doufáme, že za rok už proběhne Vánoční tržnice osobně. Chceme poděkovat všem, kteří se na organizaci Vánoční tržnice podíleli, jmenovitě paní učitelce Lucii Rudolecké a jejímu organizačnímu týmu, dále pak třídním učitelům, kteří se museli popasovat s novou situací a technickým řešením, a především žákům, kteří pro nás vyrobili krásné výrobky.

      Veselé Vánoce!