• Seminář Hejného metody

     • Ve středu 16. 9. od 17:00 bychom ve škole uspořádali úvodní seminář k HM. Ten by sloužil především pro rodiče, kteří se chtějí s metodou seznámit a prodiskutovat otázky metody se týkající. Rodiče, kteří již v tomto mají jasno :), prosíme, aby se zúčastnili až dalších navazujících seminářů, o kterých budeme informovat. Přihlásit se můžete

    • Upřesnění hygienických a organizačních pravidel
     • Upřesnění hygienických a organizačních pravidel

     • Žádáme rodiče, aby na dnešních třídních schůzkách měli nasazené roušky po celou dobu třídních schůzek a při osobním kontaktu s učiteli.

      Mísení dětí v družině, ve školním klubu, ve volitelných předmětech a na kroužcích, kde se děti stejně jako v rámci třídy potkávají bez roušek, bude umožněno pouze v rámci následujících ročníků (dvojročníků):

      • 1. ročník
      • 2. - 3. ročník
      • 4.- 5. ročník
      • 6.- 7. ročník
      • 8.-9.ročník

      Z uvedeného důvodu bude ranní družina do odvolání otevřena pouze žákům 2. a 3. ročníků.

      Ve frontě na oběd budou děti rozděleny na "ostrůvky" po třídách. V prostoru jídelny se pohybují s rouškou, kterou si sundavají pouze při jídle u stolu, u kterého sedí se spolužáky z ročníku.

     • Provoz školní družiny v roce 2020/21

     • V úterý 1. září je školní družina v provozu od 7:00 do 14:00 hodin.

      Prvnáčci mohou nastoupit do ŠD od 2. září s vyplněným zápisním lístkem, který dostanou rodiče první školní den.

      Změna v provozu ŠD: z důvodu omezení mísení skupin bude v letošním roce družina v provozu od 7:00 do 17:00 hodin.

      Žáci 4. ročníků nebudou od 1. září 2020 do ŠD přijati. Důvodem je velký počet žáků 1. - 3. ročníků a potřeba minimalizace mísení různých skupin. Od října, kdy začínají kroužky, zvažujeme pro žáky 4. ročníků možnost školního klubu do 14:00 hodin.

       

    • Hygienická opatření v naší škole dle doporučení MŠMT/MZ
     • Hygienická opatření v naší škole dle doporučení MŠMT/MZ

     • V naší škole budeme respektovat a dodržovat následující opatření: 

      • ve společných prostorách školy budeme používat roušky 
      • nebudeme si podávat ruce
      • budeme dodržovat rozestupy min. 1,5 metru 
      • v rámci tříd a vzdělávacích skupin je možné pracovat bez roušek a rozestupů
      • členové školního parlamentu budou na schůzkách používat roušky a dodržovat rozestupy
      • budeme používat výhradně jednorázové ručníky a kapesníky
      • po každé hodině budeme větrat učebny a dezinfikovat školní pomůcky (laboratorní pomůcky a nástroje, PC příslušenství apod.) 
      • budeme často používat dezinfekci (v každé učebně i tělocvičně) 

      Postup při podezření na nemocného žáka:

      • žák je okamžitě izolován
      • je ihned kontaktován zákonný zástupce a hospodářka školy
      • zákonný zástupce kontaktuje svého lékaře o dalším postupu

      Přetrvávající příznaky kašle, rýmy z důvodu alergie potvrdí žákovi dětský lékař. 

      Rodiče a návštěvníci školy vstupují do školy pouze s rouškou.

       

      O distanční výuce rozhoduje ředitelka na základě nařízené karantény KHS. 

    • Organizace prvního týdne školy
     • Organizace prvního týdne školy

     • Škola začíná v úterý 1. září, kdy mají žáci pouze 1. vyučovací hodinu (8:00 - 8:45). 

      Prvňáčci začínají první den 8:30 slavnostním přivítáním a zdrží se ve třídách ještě na druhou vyučovací hodinu (8:55 - 9:40), kdy proběhne informační schůzka pro rodiče ohledně družiny s následnými třídními schůzkami. 

      Ve středu 2. září: 

      • 1. třídy -  2 vyučovací hodiny (do 9:35),
      • 2. - 5. třídy - 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem a rozfázovaným koncem výuky kvůli obědu (2. ročník 11:30, 3. ročník 11:40, 4. ročník 11:50, 5. ročník 12:00),
      • 6. - 9. třídy - 5 vyučovacích hodin s třídním učitelem a rozfázovaným koncem výuky kvůli obědu (6. ročník 12:30, 7. ročník 12:40, 8. ročník 12:50 a 9. ročník 13:00)

      Ve čtvrtek 3. září: 

      • 1. třídy - 3 vyučovací hodiny (do 10:40),
      • ostatní třídy stejně jako ve středu 2. září

      Od pátku 4. září bude probíhat výuka podle rozvrhu. První třídy mají 3 vyučovací hodiny.

       

      Třídní schůzky: 

      1. třídy: úterý 1. září, 9:40 hod.

      6. B: středa 2. září, 18:00 hod.

      2. – 5. třídy: pondělí 7. září, 17:00 hod.

      6. – 9. třídy: pondělí 7. září, 18:00 hod.

    • Krásné prázdniny!
     • Krásné prázdniny!

     • Přejeme všem žákům naší školy i jejich rodičům a učitelům krásné prázdniny prožité v pohodě a zdraví, děkujeme za vzájemnou spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na shledanou v úterý 1. září.

    • Červnová brigáda
     • Červnová brigáda

     • Děkujeme všem statečným, kteří navzdory dešti dorazili v neděli 14. června na brigádu na školních pozemcích. Zvládli jsme naplnit biohmotou desetikubíkový kontejner a celkově jsme stihli odhadem tak třicetinu toho, co by na zahradě bylo potřeba udělat... ...můžete se tedy rozhodně těšit na další brigády po prázdninách. Jak psala jedna z účastnic na FB, kromě práce je to i "prima setkání" a můžete "zažít exkurzi v místech, kam se člověk hned tak nedostane" :-)

    • Dveře naší školy zůstávají pro žáky 2. stupně nadále zavřené.
     • Dveře naší školy zůstávají pro žáky 2. stupně nadále zavřené.

     • Důvodem je zaplnění učeben 2. stupně školními skupinami po 15 žácích pro žáky 1. stupně. To ovšem neznamená, že na vás starší žáky zapomeneme. Jsou pro vás nachystány různé exkurze, workshop filmové animace, zpívání na zahradě a další akce převážně v terénu. 

      A hlavně finální třítýdenní výzva Corona Challenge. 

    • Přihláška do družiny na příští školní rok a upřesnění prázdninových skupin
     • Přihláška do družiny na příští školní rok a upřesnění prázdninových skupin

     • Vážení rodiče žáků 1.-3. tříd,

      prosíme Vás o vyplnění elektronické přihlášky do školní družiny na příští školní rok, a to do středy 17. června:

      Prázdninové skupiny ŠD

      • nabídka platí pro žáky letošních 1.-3. tříd
      • prázdninová skupina bude v provozu ve všední dny od 8 do 16 hod.
      • první dva týdny prázdnin (29.6.-10.7.) zajišťuje skupinu pro naše žáky ZŠ U Roháčových kasáren 19/1381
      • třetí a čtvrtý týden prázdnin (13.-24.7.) poběží prázdninová skupina na naší škole
      • přihláška se podává na každou školu zvlášť a zvlášť se také hradí poplatek 200 Kč (za oba týdny)
      • platbu proveďte převodem na účet školy 2000745319/0800, žáci ZŠ Brigádníků použijí svůj v.s. pro družinu (před provedením platby se prosím informujte u vedoucí družiny Mileny Dvořákové, zda nemáte za družinu nedoplatek či naopak přeplatek, tel.: 777 991 092); žáci ze ZŠ Eden a ZŠ U Roháčových kasáren uvedou jako v.s. telefonní číslo rodiče uvedené na přihlášce a do zprávy pro příjemce platby jméno dítěte; 
      • stravování dětí bude zajištěno ve školní jídelně, bližší informace o přihlášení ke stravování a platbě za obědy poskytne školní jídelna v druhé půli června 

      Přihlášky do prázdninových skupin na obou školách jsou ke stažení níže. Pokud nemáte přihlášku kde vytisknout, přijďte ji vyplnit osobně k hospodářce školy. 

      Termín odevzdání přihlášky do prázdninové skupiny a uhrazení poplatku je 15. června.  

    • Zapojte se do naší finální výzvy: Cesta z města
     • Zapojte se do naší finální výzvy: Cesta z města

     • Blíží se konec školního roku a s ním i závěr naší školní Corona Challenge. Nestihli jste se ještě zapojit? Učili jste se na přijímačky a bylo toho hodně? Nevadí! Pořád ještě máte šanci zkusit pokořit některé z našich týdenních výzev nebo se zapojit do finálové červnové výzvy!

      Připravili jsme pro všechny žáky naší školy (a rodiče, sourozence i učitele!) speciální “rodinnou” třítýdenní výzvu, kterou vyhlašujeme právě dnes. Pojmenovali jsme ji Cesta z města a nahrazujeme tím náš běh do Atén, který nám karanténa překazila. Zvolíte si skupinu 5 lidí, ve které budete chodit, běhat, jezdit na bruslích, na kole nebo na koloběžce (a dalších nemotorových prostředcích) a společně urazíte vzdálenost do města, které si sami vyberete. Navíc každý žák školy, jehož tým výzvu splní, získá cenu! Těšíte se? Přečtěte si podrobná pravidla, poskládejte tým a pojďte do toho!

    • Objednávání obědů !!!
     • Objednávání obědů !!!

     • Vážení rodiče,

      do konce června platí zvláštní režim, kdy je třeba obědy aktivně předem objednat přes rezervační systém jídelny. Oběd na dnešek (pondělí 1. června) a zítřek (úterý 2. června) je výjimečně možno objednat telefonicky u vedoucí školní jídelny - tel.:  774 450 021. 

    • Hledáme dobrovolníka
     • Hledáme dobrovolníka

     • Hledáme dobrovoníka z řad rodičů pro grafické zpracování výroční zprávy školy. Zn. přes léto. Zájemci prosím kontaktujte ředitelku školy. 

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • lisy@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Solidarita
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
    100 00 Praha 10 Strašnice
    Czech Republic
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • gdpr@zssolidarita.cz
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
 • Sledujte nás