• Dočasný výdej jednoho druhu oběda
     • Dočasný výdej jednoho druhu oběda

     • S ohledem na stávající stav zaměstnanců (nemocnost či karanténa) ve školních jídelnách Brigádníků a V Rybníčkách bylo třeba snížit náročnost prací na provozovnách a od čtvrtka 01.10.2020 redukovat výrobu a výdej obědů pouze na jedno hlavní jídlo.Opatření je dočasné. Děkujeme za pochopení. 

     • Kytičkový den

     • Od 30.9. do 2.10. bude na naší škole probíhat prodej kytiček na podporu Českého dne proti rakovině. Kytičky bude možné zakoupit za 20 Kč u zástupců školního parlamentu. 

     • Ukončení karantény a obnovení prezenční výuky

     • V pátek 25.9. nastupují k výuce ve škole třídy 2.A, 2.B, 2.C a 7.A. V úterý 29.9. se obnovuje výuka v 7.B pro ty, kteří ukončili karanténu nebo mají již negativní výsledek druhého testu (u těch, kteří měli nařízeno). Pokud si nejste jistí, kontaktujte paní učitelku Hráčkovou. Žáci těchto tříd budou mít hromadně přihlášený oběd.

     • V pátek 25.9. probíhá výuka v plném rozsahu.

     • Díky za každé nové ráno, kdy můžeme učit v naší škole. Doporučené ředitelské volno nevyužijeme, myslíme si, že každý den ve škole dětem prospěje. Od zítřka si žáci u všech vchodů do školy důkladně dezinfikují ruce a nadále dbáme na další hygienická opatření. 

     • POZOR ZMĚNA - SEMINÁŘ HM

     • Bohužel, z důvodu nemoci Mgr. Václava Strnada, musíme odložit seminář k Hejného metodě, plánovaný na tuto středu 16. 9. od 17:00. Proto se, prosíme, již na tento termín nepřihlašujte, všichni přihlášení dále budou vyrozuměni přes emailovou komunkaci. Náhradní termín by se pravděpodobně uskutečnil příští týden ve stejný čas, o tom budeme informovat na www stránkách.

      Děkujeme za pochopení!

    • Karanténa pro třídy 2.A, 2.B, 2.C, 7.A a 7.B
     • Karanténa pro třídy 2.A, 2.B, 2.C, 7.A a 7.B

     • Od 15.9. je Hygienickou stanicí hlavního města Prahy po dohodě s ředitelkou školy vyhlášena karanténa pro třídy 2.A, 2.B, 2.C, 7.A a 7.B. a jejich pedagogy. Pedagogové v karanténě povedou pro své žáky distanční výuku. Prezenční výuka ve škole začne poté, co se nadpoloviční většina žáků dané třídy prokáže negativním výsledkem testu (rodiče o tom informují třídního učitele), což podle odhadu může nastat nejdříve 25.9. Všichni mají test na COVID-19 nařízený (ne doporučený). Potvrzené žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let budeme na vyžádání zasílat mailem. Hlaste se na email: admin@zsbrigadniku.cz. Obědy budou hromadně odhlášeny

     • Seminář Hejného metody

     • Ve středu 16. 9. od 17:00 bychom ve škole uspořádali úvodní seminář k HM. Ten by sloužil především pro rodiče, kteří se chtějí s metodou seznámit a prodiskutovat otázky metody se týkající. Rodiče, kteří již v tomto mají jasno :), prosíme, aby se zúčastnili až dalších navazujících seminářů, o kterých budeme informovat. Přihlásit se můžete

    • Upřesnění hygienických a organizačních pravidel
     • Upřesnění hygienických a organizačních pravidel

     • Žádáme rodiče, aby na dnešních třídních schůzkách měli nasazené roušky po celou dobu třídních schůzek a při osobním kontaktu s učiteli.

      Mísení dětí v družině, ve školním klubu, ve volitelných předmětech a na kroužcích, kde se děti stejně jako v rámci třídy potkávají bez roušek, bude umožněno pouze v rámci následujících ročníků (dvojročníků):

      • 1. ročník
      • 2. - 3. ročník
      • 4.- 5. ročník
      • 6.- 7. ročník
      • 8.-9.ročník

      Z uvedeného důvodu bude ranní družina do odvolání otevřena pouze žákům 2. a 3. ročníků.

      Ve frontě na oběd budou děti rozděleny na "ostrůvky" po třídách. V prostoru jídelny se pohybují s rouškou, kterou si sundavají pouze při jídle u stolu, u kterého sedí se spolužáky z ročníku.

     • Provoz školní družiny v roce 2020/21

     • V úterý 1. září je školní družina v provozu od 7:00 do 14:00 hodin.

      Prvnáčci mohou nastoupit do ŠD od 2. září s vyplněným zápisním lístkem, který dostanou rodiče první školní den.

      Změna v provozu ŠD: z důvodu omezení mísení skupin bude v letošním roce družina v provozu od 7:00 do 17:00 hodin.

      Žáci 4. ročníků nebudou od 1. září 2020 do ŠD přijati. Důvodem je velký počet žáků 1. - 3. ročníků a potřeba minimalizace mísení různých skupin. Od října, kdy začínají kroužky, zvažujeme pro žáky 4. ročníků možnost školního klubu do 14:00 hodin.

       

    • Hygienická opatření v naší škole dle doporučení MŠMT/MZ
     • Hygienická opatření v naší škole dle doporučení MŠMT/MZ

     • V naší škole budeme respektovat a dodržovat následující opatření: 

      • ve společných prostorách školy budeme používat roušky 
      • nebudeme si podávat ruce
      • budeme dodržovat rozestupy min. 1,5 metru 
      • v rámci tříd a vzdělávacích skupin je možné pracovat bez roušek a rozestupů
      • členové školního parlamentu budou na schůzkách používat roušky a dodržovat rozestupy
      • budeme používat výhradně jednorázové ručníky a kapesníky
      • po každé hodině budeme větrat učebny a dezinfikovat školní pomůcky (laboratorní pomůcky a nástroje, PC příslušenství apod.) 
      • budeme často používat dezinfekci (v každé učebně i tělocvičně) 

      Postup při podezření na nemocného žáka:

      • žák je okamžitě izolován
      • je ihned kontaktován zákonný zástupce a hospodářka školy
      • zákonný zástupce kontaktuje svého lékaře o dalším postupu

      Přetrvávající příznaky kašle, rýmy z důvodu alergie potvrdí žákovi dětský lékař. 

      Rodiče a návštěvníci školy vstupují do školy pouze s rouškou.

       

      O distanční výuce rozhoduje ředitelka na základě nařízené karantény KHS. 

    • Organizace prvního týdne školy
     • Organizace prvního týdne školy

     • Škola začíná v úterý 1. září, kdy mají žáci pouze 1. vyučovací hodinu (8:00 - 8:45). 

      Prvňáčci začínají první den 8:30 slavnostním přivítáním a zdrží se ve třídách ještě na druhou vyučovací hodinu (8:55 - 9:40), kdy proběhne informační schůzka pro rodiče ohledně družiny s následnými třídními schůzkami. 

      Ve středu 2. září: 

      • 1. třídy -  2 vyučovací hodiny (do 9:35),
      • 2. - 5. třídy - 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem a rozfázovaným koncem výuky kvůli obědu (2. ročník 11:30, 3. ročník 11:40, 4. ročník 11:50, 5. ročník 12:00),
      • 6. - 9. třídy - 5 vyučovacích hodin s třídním učitelem a rozfázovaným koncem výuky kvůli obědu (6. ročník 12:30, 7. ročník 12:40, 8. ročník 12:50 a 9. ročník 13:00)

      Ve čtvrtek 3. září: 

      • 1. třídy - 3 vyučovací hodiny (do 10:40),
      • ostatní třídy stejně jako ve středu 2. září

      Od pátku 4. září bude probíhat výuka podle rozvrhu. První třídy mají 3 vyučovací hodiny.

       

      Třídní schůzky: 

      1. třídy: úterý 1. září, 9:40 hod.

      6. B: středa 2. září, 18:00 hod.

      2. – 5. třídy: pondělí 7. září, 17:00 hod.

      6. – 9. třídy: pondělí 7. září, 18:00 hod.