• Seminář pro rodiče 19. 10. v 18:00
     • Seminář pro rodiče 19. 10. v 18:00

     • Chcete se dozvědět, jak společně s dětmi trénovat DUŠEVNÍ POHODU A ODOLNOST? Zajímá vás, jak objevit a podpořit SILNÉ STRÁNKY vašich dětí? Uvítáte tipy na to, JAK s dětmi ČELIT NÁROČNÝM SITUACÍM a PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY současnosti? Seminář pro vás zdarma připravila Mgr. Jitka Narwa Ulmerová, lektorka & zakladatelka Pozitivně k dětem & Action for Happiness ČR.

    • Ředitelské volno v pátek 29. září
     • Ředitelské volno v pátek 29. září

     • Jak jsme již oznamovali v letním školním zpravodaji, v pátek 29. září bude vyhlášeno volno z rozhodnutí ředitele školy. Ve čtvrtek 28. 9. není škola z důvodu státního svátku sv. Václava - Den české státnosti. Ve čtvrtek a v pátek nebude otevřená školní družina ani kancelář školy. 

     • Srdíčkový den 21. 9.

     • Ve čtvrtek proběhne ve škole charitativní sbírka na pomoc vážně nemocým dětem. K zakoupení budou magnetky na lednici, náramky, hlavolamy a klíčenky. Cena za kus se pohybuje od 30 Kč do 40 Kč. Peníze nelze vracet zpět, je tedy nutné mít připravenou částku přesně.  

    • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na září - prosinec 2023
     • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na září - prosinec 2023

     • Žádat lze pouze na aktivity pořádané školou: družina, klub, škola v přírodě, apod. 

      Opatření spočívá v prominutí některé z úplat.

      Žadatelem je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní školu Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

      Ředitelství školy přijímá žádosti prostřednictvím recepce (hlavní vchod):

      • do středy 20. 9. 2023
      • každý den od 8 do 17 hodin 

      Po termínu už nebudou žádosti přijímány!

      Podmínky:

      1. Žadatel má trvalý pobyt ​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.

      2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujcích bodů:

      • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
      • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
      • pobírá přídavek na dítě;
      • pobírá dávky pěstounské péče;
      • čelí exekuci/insolvenci;
      • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

      3. Žadatel vyplnil žádost jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně v daném termínu ředitelce školy. 

      O co lze žádat:

      1. o prominutí úplaty za školní družinu/klub září - prosinec 2023

      2. o příspěvek z fondu solidarity, který je určen pouze na školní aktivity žáků pořádané základní školou

      O prominutí stravného lze žádat Školní jídelnu, Praha 10, nikoliv ředitele školy. Školní jídelna je samostatnou organizací. Sledujte prosím její webové stránky https://www.sjp10.cz/.

      Poučení: 

      Na prominutí úplat nevzniká žadateli právní nárok. Veškeré posouzení žádostí bylo delegováno na ředitelku školy, která vyrozumí zákonného zástupce v přiměřené lhůtě o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí není možné se odvolat. 

      Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, nejpozději však s čerpáním do 31.12. 2023 včetně. 

      Formuláře:

      Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze:

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Pokyny k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

      Ke stažení ZDE (pdf)

       

     • ŠKOLNÍ PLÁCEK 4.9.2023

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie ŠKOLNÍ PLÁCEK 4.9.2023.

      Co je to Školní plácek? Místo, kde se děti budou cítit bezpečně, mohou přecházet libovolně mezi školou a parkem, hrát si, kreslit, sportovat, místo, které může být využito pro komunitní akce.. sledujte FB ZŠ Solidaria, kde bude program pro následující 3 týdny zveřejňován.. Za krásné fotografie (bez loga) děkujeme panu Vrabcovi, báječně vystihl atmosféru zahajovací akce :-) Další fotky budu postupně nahrávat, jak je budu postupně upravovat. Díky všem, co se na akci podíleli a věřím, že Školní plácek bude dobře sloužit.

     • První školní týden

     • Vážení rodiče, milí žáci, 

      zanedlouho se opět setkáme po prázdninách ve škole a k zahájení nového školního roku pro vás máme několik informací:

      Výuka: 

      • školní rok zahájíme v pondělí 4. září od 8 hodin (příchod do školy nejpozději v 7:50) v kmenových třídách se žáky 2. - 9. tříd, prvňáčci se  shromáždí před 1. a 2. vchodem v 8 hodin a jejich třídní učitelky si je odvedou do třídy
      • v pondělí 4. září trvá program ve škole 1 vyučovací hodinu (do 8:45 hodin), děti si nemusí nic nosit
      • v úterý 5. září a ve středu 6. září neprobíhá ještě výuka podle rozvrhu, žáci jsou se svými třídními učiteli, konec vyučování pro jednotlivé ročníky je stanoven takto:

                      Úterý 5. září:                                                             Středa 6. září: 

                      1. roč. do 9:40 hodin,                                                 1. roč. do 10:50 hodin, 

                      2. - 3. roč. do 10:50 hodin,                                         2. - 5. roč. do 11:45 hodin,

                      4. - 6. roč. do 11:45 hodin,                                         6. - 9. roč. do 12:40 hodin

                      7. - 9. roč. do 12:40 hodin
       

      • od 7. září probíhá výuka podle rozvrhu hodin

      Družina: 

      • školní družina je v provozu od 4. září pro 2. a 3. třídy, od 5. září také pro prvňáčky (provoz 4. 9. do 13 hodin, od 5. 9. do 17:30 hodin) 

      Třídní schůzky: 

      • 4. září pro 1. ročník od 17 hodin
      • 11. září pro 2. - 5. ročník od 17 hodin
                    pro 6. ročník od 17:30 hodin
                    pro 7. - 9. ročník od 18 hodin
      • schůzky 9. ročníku ke středním školám (s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní) budou svolány po obdržení bližších informací z MŠMT 

      Školní plácek:

      V pondělí 4. září Vás zveme na koncert k zahájení zářijové akce Školní plácek. Od 16 hodin Vám před školou k tanci a poslechu zahrají kapely LaMa a Music Family. Povolení k záboru části ulice.

       

      Těšíme se na viděnou!

       

       

     • Loučení s deváťáky 2023

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Loučení s deváťáky 2023.

      Prázdniny se překlopily do druhé části a myslím, že je pravý čas si připomenout další z hodně emotivních okamžiků uplynulého školního roku. Moc přeji všem, ať jsou jich cesty zahradou života co nejpohodovější.

     • Závěrečná Akademie 2023

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Závěrečná Akademie 2023.

      I když jsou prázdniny v plném proudu, můžeme si zavzpomínat na Akademii, která se konala v KD Barikádníků. Díky všem, co se na organizaci a programu podíleli, navzdory úmornému vedru to všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou :-)

     • Informace pro nové strávníky ve školním roce 2023/2024

     • Vážení rodiče, noví strávníci,

       

      pro přihlášení ke školnímu stravování je nutné podat elektronickou přihlášku ke stravování prostřednictvím webových stránek na www.sjp10.cz/Brigadniku, kde naleznete veškeré potřebné informace včetně podrobného návodu k el. přihlášce v pdf. formátu v jednotlivých krocích.

       

      Úhradu za stravné je potřeba provést nejpozději 25. 08. 2023 včetně úhrady za stravovací čip 120 Kč.

       

      ŠJ NEPŘIJÍMÁ HOTOVOSTNÍ PLATBY, VEŠKERÉ PLATBY A ÚHRADY PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ.

       

      Pro vyzvednutí stravovacího čipu v době letních prázdnin je možné v týdnu:

       

      10. 07. 2023 – 14. 07. 2023 v čase 9.00 – 12.00

      28. 08. 2023 – 01. 09. 2023 v čase 9.00 – 12.00

       

      Termíny jsou informativní, mohou se v návaznosti na provozních potřebách ŠJ měnit, pro bližší

      informace volejte na tel. číslo 774 450 021 – Jiří Schellong, vedoucí ŠJ.

       

      Dále v období 04. 09. 2023 již standardně od 8.00 – 14.30 hod. po všechny pracovní dny.

       

      Děkujeme za Vaší spolupráci a vítáme Vás v naší školní jídelně, přejeme dobrou chuť!

    • Letní zpravodaj
     • Letní zpravodaj

     • Před prázdninami jsme vypustili do světa náš úžasný letní zpravodaj. A pokud jste ho náhodou minuli, nemějte strach! Tady ho můžete chytit a dát mu druhou šanci.

     • Závěrečná akademie 2023 - ochutnávka

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Závěrečná akademie 2023 - ochutnávka.

      Pro začátek pouze malá ochutnávka fotografií ze Závěrečné akademie ZŠ Solidarita. Další fotky, stejně jako fotografie z turnajů budu nahrávat v průběhu prázdnin, tak si nevypínejte notifikace Edupage :-) Děkuji moc všem co se na přípravě podíleli, gratuluji oceněným a užijte si prázdniny :-) Petra

     • Výtvarka 2022/23

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Výtvarka 2022/23.

      Malá ukázka z celoroční tvorby. Děkujeme našim mladým umělcům a umělkyním za velkou dávku originalních nápadů a inspirace! 

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Brigádníků 510/14
    100 00 Praha 10 - Strašnice
    Czech Republic
   • podatelna@zssolidarita.cz
   • wnwx8hj
   • 47611898
   • 047611898
   • Gabriela Marek, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    marek@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • Mgr. Monika Bendová
    monika.bendova@praha10.cz
    V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
   • Martina Habrová
    + 420 778 415 679
    whistleblowing@zssolidarita.cz
 • Sledujte nás