• Noc s Andersenem

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Noc s Andersenem.

      V pátek 5.4.2024 se konala již tradiční akce Noc s Andersenem. Skupinky děti si nejdříve ve třídách vyzkoušely různé aktivity na téma o kterém četly, pak následoval veselý program v tělocvičně a nakonec jsme si u táboráku opekli buřty a společně zazpívali, ač nás trochu zradilo počasí a dorazila aprílová přeháňka, věřím, že jsme si to užili i tak. Moc děkuji všem, co tuto akci připravili i těm, kteří na ní v hojném počtu dorazili :-)

     • Předávání pololetního vysvědčení

     • Ve středu 31.1. budou třídní učitelé předávat žákům výpis z pololetního vysvědčení. V tento den bude z organizačních důvodů upraven rozvrh všech tříd.

      Konec vyučování se bude řídit dle následujícího rozpisu: 

      11:30 hod. 1. ročník       11:50 hod. třída 6.B 

      11:40 hod. 2. ročník       12:10 hod. 7. ročník

      12:20 hod. 3. ročník       12:50 hod. 8. ročník

      12:30 hod. 4. ročník       13:00 hod. 9. ročník   

      12:40 hod. 5.A, 5.B

       

      Třída 5.C a 6.A má konec vyučování po skončení akce třídy. 

       

       

       

    • Moje stopa
     • Moje stopa

     • Jak už možná víte, v celoškolním hlasování Moje stopa ve škole, zvítězil návrh Kláry Prunerové a Silvie Karlíkové Školní ples 2024. Gratulujeme! Ples, na který jsou zvání všichni žáci, učitelé, rodiče a pracovníci školy proběhne 17. května v Kulturním domě Barikádníků. Můžeme se těšit na živou kapelu, tombolu či volbu královny plesu. Hlasování Moje stopa ve škole se letos zúčastnilo 392 žáků (z , z nichž každý mohl udělit 2 - 3 hlasy třem různým projektům. Vážíme si úsilí, které svým nápadům věnovali všichni letošní navrhovatelé! Jejich nápady jsou inspirací pro ostatní. Věříme, že zůstanou aktivní a že budeme společně i nadále zlepšovat naši školu. 

    • Vánoční den s třídním učitelem a konec vyučování
     • Vánoční den s třídním učitelem a konec vyučování

     • V pátek se nebudeme učit podle rozvrhu, ale proběhne vánoční den s třídním učitelem. Děti budou proto odcházet do jídelny (a domů) podle stanoveného rozpisu následovně. Po obědě můžete děti vyzvedávat. Družina v pátek zavírá v 16:00. Připomínáme nutnost platby za pozdní vyzvednutí dítěte z družiny. 

      11:30 3. A

      11:35 3. B

      11:40 3. C

      11:45 6. AB a 7.A

      12:00 4. ABC

      12:15 1. AB

      12:30 2. ABC

      12:45 5. ABC

      13:00 7. B

      13:10 8. ABC

      13:25 9. ABC

      Veselé Vánoce a všechno nejlepší do nového roku!

       

     • Vánoční tržnice 2023

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Vánoční tržnice 2023.

      🎄Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za včerejší návštěvu a podporu našich žáků. 🎄Děkujeme i všem našim pedagogům, protože bez nich by včerejší akce být nemohla. 🎄A hlavně děkujeme žákům, kteří pro vás vyrobili krásné výrobky, připravili kavárnu, čajovnu, další zábavné aktivity a prodávali. Část výtěžku poputuje do nadačního fondu školy. Krásný adventní čas všem. 🕯️

    • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na leden - červen 2024
     • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na leden - červen 2024

     • Žádat lze pouze na aktivity pořádané školou: družina, klub, škola v přírodě, apod. 

      Opatření spočívá v prominutí některé z úplat.

      Žadatelem je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní školu Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

      Ředitelství školy přijímá žádosti prostřednictvím recepce (hlavní vchod):

      • do středy 19. 12. 2023
      • každý den od 8 do 17 hodin 

      Po termínu už nebudou žádosti přijímány!

      Podmínky:

      1. Žadatel má trvalý pobyt ​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.

      2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujcích bodů:

      • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
      • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
      • pobírá přídavek na dítě;
      • pobírá dávky pěstounské péče;
      • čelí exekuci/insolvenci;
      • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

      3. Žadatel vyplnil žádost jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně v daném termínu ředitelce školy. 

      O co lze žádat:

      1. o prominutí úplaty za školní družinu/klub leden - červen 2024

      2. o příspěvek z fondu solidarity, který je určen pouze na školní aktivity žáků pořádané základní školou

      (požádat si můžete až o 6000 Kč na celý školní rok 2023/2024, použít lze na Školu v přírodě, pořádanou školou)

      O prominutí stravného lze žádat Školní jídelnu, Praha 10, nikoliv ředitele školy. Školní jídelna je samostatnou organizací. Sledujte prosím její webové stránky https://www.sjp10.cz/.

      Poučení: 

      Na prominutí úplat nevzniká žadateli právní nárok. Veškeré posouzení žádostí bylo delegováno na ředitelku školy, která vyrozumí zákonného zástupce v přiměřené lhůtě o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí není možné se odvolat. 

      Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, nejpozději však s čerpáním do 30. 6. 2024 včetně. 

      Formuláře:

      Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze:

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Pokyny k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

      Ke stažení ZDE (pdf)

    • Hlasovací týden - Moje stopa ve škole 2023/2024
     • Hlasovací týden - Moje stopa ve škole 2023/2024

     • V tomto týdnu od pondělí 4. 12. do pátku 8. 12. do 17:00 probíhá celoškolní hlasování o projektech Moje stopa. Do hlasovací brány lze vstoupit pouze s kódem, který žáci dostávají od svých třídních učitelů. Starší žáci mohou odhlasovat samostatně či společně, třeba na mobilních telefonech nebo v ICT učebně. U dětí z 1. stupně prosíme o spolupráci i rodiče, ne vždy se totiž odaří hlasování zorganizovat během výuky. Děti by si měly přinést domů kód na papírovém ústřižku. Hlasovat mohou všichni od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt bude vyhlášen 11. 12.  2023. 

      SEZNAMTE SE S FINÁLOVÝMI PROJEKTY ZDE. 

    • Stávka 27. 11.
     • Stávka 27. 11.

     • Vážení rodiče,

      na základě § 164 odst. 1 a) školského zákona oznamuji, že dne 27. 11. 2023 bude omezen provoz základní školy, školní družiny a klubu. K tomuto kroku vedení školy přistoupilo na základě připojení zaměstnanců školy ke stávce vyhlášené ČMOS na 27. 11. 2023. 

      V pondělí 27.11. bude zrušena výuka i školní družina a klub v plném rozsahu. Celá naše škole bude ve stávce. Odpolední kroužky probíhají, ale rodiče musí zajistit příchod i odchod dítěte na kroužek hlavním vchodem. Nepřítomnost dítěte na kroužku prosím omluvte organizátorovi kroužku. Obědy budou všem hromadně odhlášeny. 

      Zaměstnanci ZŠ Solidarita nestávkují kvůli platu. Chceme, aby nebyla snížena kvalita vzdělávání tak, jak je nastavena v současné době. Nechceme rušit například tandemovou výuku tam, kde je efektivní (přírodní vědy, rok v zahradě, člověk a svět práce). Chceme zachovat individualizaci výuky a podporu žáků, kterou pomáhají zajišťovat naše asistentky pedagoga. Očekávané změny sníží počet asistentek v naší škole a sníží počet tzv. učitelohodin (PHmax), které nám říkají, na kolik hodin můžeme zaměstnat pedagogy školy, ale počítá se s tím, že se změní i množství úvazků asistentů pedagoga, že se nezvýší finanční podpora školním psychologům, speciálním pedagogům a dalším podpůrným profesím a současně má dojít ke snížení už tak nízkých mezd nepedagogickým zaměstnancům. Tedy hrozí i to, že škola nebude mít potřebný personál na zajištění ekonomických, úklidových a IT služeb. Už je totiž problém tyto pozice za současných finančních podmínek obsadit kvalifikovanými pracovníky. O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách.

       

    • Moje stopa ve škole 2023/2024 - FINÁLE
     • Moje stopa ve škole 2023/2024 - FINÁLE

     • Do finále projektu Moje stopa ve škole se letos z množství nápadů propracovalo 6 žákovských projektů. Který z nich uspěje v celoškolním hlasování a změní život v naší škole, ať už skrze den plný zážitků nebo trvaleji, např. zakoupením nového vybavení?

      SEZNAMTE SE S FINÁLOVÝMI PROJEKTY ZDE. 

      Celoškolní elektronické hlasování proběhne v týdnu 4. - 8. 12. 2023.
      Hlasovat mohou všichni žáci naší školy od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt bude vyhlášen 11. 12.  2023.    

      Nápady mladších i starších žáků a žákyň, které nepostoupily z různých důvodů do finále Mojí stopy, najdou uplatnění ve školním parlamentu či už našly své řešení jinou cestou. Vážíme si hlasu našich dětí a společně se snažíme stále zlepšovat život i prostředí v naší škole. 

      VÍCE O PROJEKTU MOJE STOPA VE ŠKOLE 

      Jedná se o participativní rozpočet Městské části Prahy 10. 

      Žáci a žákyně 4.- 9. ročníků přihlášených škol se za podpory třídního učitele zamýšlejí, jak obohatit či vylepšit prostředí školy, ať už např. nákupem hmotného vybavení či třeba uspořádáním kulturní akce. Své nápady konzultují doma i ve škole, ověřují si jejich proveditelnost např. v rámci schůzek školního parlamentu nebo při setkání s vedením školy. Část projektů se propracuje až do finálního hlasování, ve kterém mohou hlasovat všichni žáci a žákyně od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt získá od městské částku 35 000 korun na realizaci.

      Mezi cíle projektu patří pěstování aktivního přístupu dětí ke škole a okolí, praktická zkušenost s principy demokratického rozhodování, posílení hlasu žáků a žákyň při společném budování školního prostředí, podpora spolupráce mezi různými aktéry projektu, rozvíjení finanční gramotnosti dětí aj.

      Harmonogram:

      říjen 2023

      • vyhlášení projektu Moje stopa ve škole ze strany MČ Praha 10
      • příprava třídních projektů ve školách (4. – 9. třídy)
      • třídní hlasování a výběr postupujících projektů

       listopad 2023

      • zhodnocení realizovatelnosti projektů vedením školy ve spolupráci s městskou částí
      • 20. - 3. 12. propagační kampaň projektů, které postoupily do finále

      prosinec 2023

      • 4. - 8. 12. celoškolní hlasování o projektech
      • 11. 12. vyhlášení výsledků

      jaro 2024

      • realizace vítězného projektu

       

    • Hledáme asistentku pedagoga pro 1.stupeň
     • Hledáme asistentku pedagoga pro 1.stupeň

     • Hledáme asistentku pedagoga pro 1.stupeň s nástupem od ledna 2024. Úvazek 0,75 a odměna dle tabulek pro pedagogické pracovníky. Nedostatek kvalifikace není překážkou, rozhodující je přístup k dětem, případně zkušenosti. Zájemci hlaste se prosím Lucii Pospíšilové na email: personalistka@zssolidarita.cz nebo telefonem na 274820795. 

    • Moje stopa v plném proudu
     • Moje stopa v plném proudu

     • Letos se opět zapojujeme do participativního projektu Městské části Prahy 10 Moje stopa ve škole. Máme radost z aktivity našich žáků a žákyň a těší nás jejich úsilí při naplňování vlastních vizí, jak vylepšit či zpříjemnit každodenní život ve škole. Již brzy budeme moci zveřejnit témata projektů postupujících do finále. 

      V čem projekt spočívá?

      Žáci a žákyně 4.- 9. ročníků se za podpory třídního učitele zamýšlejí, jak obohatit či vylepšit prostředí školy, ať už např. nákupem hmotného vybavení či třeba uspořádáním kulturní akce. Své nápady konzultují doma i ve škole, ověřují si jejich proveditelnost např. v rámci schůzek školního parlamentu nebo při setkání s vedením školy. Část projektů se propracuje až do finálního hlasování, ve kterém mohou hlasovat všichni žáci a žákyně od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt získá od radnice Prahy 10 částku 35 000 korun na realizaci.

      Mezi cíle projektu patří pěstování aktivního přístupu dětí ke škole a okolí, praktická zkušenost s principy demokratického rozhodování, posílení hlasu žáků a žákyň při společném budování školního prostředí, podpora spolupráce mezi různými aktéry projektu, rozvíjení finanční gramotnosti dětí aj.

      Harmonogram:

      říjen 2023

      • vyhlášení projektu Moje stopa ve škole ze strany MČ Praha 10
      • příprava třídních projektů ve školách (4. – 9. třídy)
      • třídní hlasování a výběr postupujících projektů

       listopad 2023

      • zhodnocení realizovatelnosti projektů vedením školy ve spolupráci s městskou částí
      • propagační kampaň projektů, které postoupily do finále

      prosinec 2023

      • celoškolní hlasování o projektech
      • vyhlášení výsledků

      jaro 2024

      • realizace vítězného projektu
     • Přírodovědná exkurze 2023 7.A

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Přírodovědná exkurze 2023 7.A.

      Ve dnech 19. - 20.10.2023 se žáci 7.A zúčastnili Přírodovědné exkurze, kterou připravili pan učitel Adam Weiner a paní učitelka Jana Buďová. Navštívili jsme ZOO Praha, kde měly děti zadanou práci, poté následovalo vaření oběda v polních podmínkách na nádherné vyhlídce Havránka a další program. Večer jsme se přesunuli do školy, kde si děti upravily třídy ke spaní a následovalo další vaření, tentokrát oblíbené špagety, shrnutí dne a volná zábava. Ráno po snídani jsme vyrazili do Botanické zahrady, kde byly připraveny další úkoly. Děkuji moc pedagogům za přípravu a jejich nasazení, dětem, že byly báječné i když by mohly jít spát o něco dříve :-) Snad fotografie atmosféru akce přiblíží.

     • Tuto středu 1. 11. od 16:00. HOB - již po čtvrté!

     • Přijďte na strašidelný orientační běh po setmělých Strašnicích. Můžete se na trasu vydat samostatně, pokud máte odvahu, nebo s rodiči, nebo s kamarády ve skupince. Po doběhnutí do cíle jste zváni k táboráku. 

  • Kontakty

   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
   • skola@zssolidarita.cz
   • +420 274 820 795
   • Brigádníků 510/14
    100 00 Praha 10 - Strašnice
    Czech Republic
   • podatelna@zssolidarita.cz
   • wnwx8hj
   • 47611898
   • 047611898
   • Gabriela Marek, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    marek@zssolidarita.cz
   • Jiří Schellong, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo účtu: 2701981509/2010
   • Mgr. Monika Bendová
    monika.bendova@praha10.cz
    V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.
   • 2701981509/2010 - hlavní účet
    2801981514/2010 - družina, školy v přírodě
   • Martina Habrová
    + 420 778 415 679
    whistleblowing@zssolidarita.cz
 • Sledujte nás