• Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na leden - červen 2024
     • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na leden - červen 2024

     • Žádat lze pouze na aktivity pořádané školou: družina, klub, škola v přírodě, apod. 

      Opatření spočívá v prominutí některé z úplat.

      Žadatelem je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní školu Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

      Ředitelství školy přijímá žádosti prostřednictvím recepce (hlavní vchod):

      • do středy 19. 12. 2023
      • každý den od 8 do 17 hodin 

      Po termínu už nebudou žádosti přijímány!

      Podmínky:

      1. Žadatel má trvalý pobyt ​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.

      2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujcích bodů:

      • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
      • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
      • pobírá přídavek na dítě;
      • pobírá dávky pěstounské péče;
      • čelí exekuci/insolvenci;
      • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

      3. Žadatel vyplnil žádost jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně v daném termínu ředitelce školy. 

      O co lze žádat:

      1. o prominutí úplaty za školní družinu/klub leden - červen 2024

      2. o příspěvek z fondu solidarity, který je určen pouze na školní aktivity žáků pořádané základní školou

      (požádat si můžete až o 6000 Kč na celý školní rok 2023/2024, použít lze na Školu v přírodě, pořádanou školou)

      O prominutí stravného lze žádat Školní jídelnu, Praha 10, nikoliv ředitele školy. Školní jídelna je samostatnou organizací. Sledujte prosím její webové stránky https://www.sjp10.cz/.

      Poučení: 

      Na prominutí úplat nevzniká žadateli právní nárok. Veškeré posouzení žádostí bylo delegováno na ředitelku školy, která vyrozumí zákonného zástupce v přiměřené lhůtě o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí není možné se odvolat. 

      Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, nejpozději však s čerpáním do 30. 6. 2024 včetně. 

      Formuláře:

      Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze:

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Pokyny k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

      Ke stažení ZDE (pdf)

    • Hlasovací týden - Moje stopa ve škole 2023/2024
     • Hlasovací týden - Moje stopa ve škole 2023/2024

     • V tomto týdnu od pondělí 4. 12. do pátku 8. 12. do 17:00 probíhá celoškolní hlasování o projektech Moje stopa. Do hlasovací brány lze vstoupit pouze s kódem, který žáci dostávají od svých třídních učitelů. Starší žáci mohou odhlasovat samostatně či společně, třeba na mobilních telefonech nebo v ICT učebně. U dětí z 1. stupně prosíme o spolupráci i rodiče, ne vždy se totiž odaří hlasování zorganizovat během výuky. Děti by si měly přinést domů kód na papírovém ústřižku. Hlasovat mohou všichni od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt bude vyhlášen 11. 12.  2023. 

      SEZNAMTE SE S FINÁLOVÝMI PROJEKTY ZDE. 

    • Stávka 27. 11.
     • Stávka 27. 11.

     • Vážení rodiče,

      na základě § 164 odst. 1 a) školského zákona oznamuji, že dne 27. 11. 2023 bude omezen provoz základní školy, školní družiny a klubu. K tomuto kroku vedení školy přistoupilo na základě připojení zaměstnanců školy ke stávce vyhlášené ČMOS na 27. 11. 2023. 

      V pondělí 27.11. bude zrušena výuka i školní družina a klub v plném rozsahu. Celá naše škole bude ve stávce. Odpolední kroužky probíhají, ale rodiče musí zajistit příchod i odchod dítěte na kroužek hlavním vchodem. Nepřítomnost dítěte na kroužku prosím omluvte organizátorovi kroužku. Obědy budou všem hromadně odhlášeny. 

      Zaměstnanci ZŠ Solidarita nestávkují kvůli platu. Chceme, aby nebyla snížena kvalita vzdělávání tak, jak je nastavena v současné době. Nechceme rušit například tandemovou výuku tam, kde je efektivní (přírodní vědy, rok v zahradě, člověk a svět práce). Chceme zachovat individualizaci výuky a podporu žáků, kterou pomáhají zajišťovat naše asistentky pedagoga. Očekávané změny sníží počet asistentek v naší škole a sníží počet tzv. učitelohodin (PHmax), které nám říkají, na kolik hodin můžeme zaměstnat pedagogy školy, ale počítá se s tím, že se změní i množství úvazků asistentů pedagoga, že se nezvýší finanční podpora školním psychologům, speciálním pedagogům a dalším podpůrným profesím a současně má dojít ke snížení už tak nízkých mezd nepedagogickým zaměstnancům. Tedy hrozí i to, že škola nebude mít potřebný personál na zajištění ekonomických, úklidových a IT služeb. Už je totiž problém tyto pozice za současných finančních podmínek obsadit kvalifikovanými pracovníky. O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách.

       

    • Moje stopa ve škole 2023/2024 - FINÁLE
     • Moje stopa ve škole 2023/2024 - FINÁLE

     • Do finále projektu Moje stopa ve škole se letos z množství nápadů propracovalo 6 žákovských projektů. Který z nich uspěje v celoškolním hlasování a změní život v naší škole, ať už skrze den plný zážitků nebo trvaleji, např. zakoupením nového vybavení?

      SEZNAMTE SE S FINÁLOVÝMI PROJEKTY ZDE. 

      Celoškolní elektronické hlasování proběhne v týdnu 4. - 8. 12. 2023.
      Hlasovat mohou všichni žáci naší školy od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt bude vyhlášen 11. 12.  2023.    

      Nápady mladších i starších žáků a žákyň, které nepostoupily z různých důvodů do finále Mojí stopy, najdou uplatnění ve školním parlamentu či už našly své řešení jinou cestou. Vážíme si hlasu našich dětí a společně se snažíme stále zlepšovat život i prostředí v naší škole. 

      VÍCE O PROJEKTU MOJE STOPA VE ŠKOLE 

      Jedná se o participativní rozpočet Městské části Prahy 10. 

      Žáci a žákyně 4.- 9. ročníků přihlášených škol se za podpory třídního učitele zamýšlejí, jak obohatit či vylepšit prostředí školy, ať už např. nákupem hmotného vybavení či třeba uspořádáním kulturní akce. Své nápady konzultují doma i ve škole, ověřují si jejich proveditelnost např. v rámci schůzek školního parlamentu nebo při setkání s vedením školy. Část projektů se propracuje až do finálního hlasování, ve kterém mohou hlasovat všichni žáci a žákyně od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt získá od městské částku 35 000 korun na realizaci.

      Mezi cíle projektu patří pěstování aktivního přístupu dětí ke škole a okolí, praktická zkušenost s principy demokratického rozhodování, posílení hlasu žáků a žákyň při společném budování školního prostředí, podpora spolupráce mezi různými aktéry projektu, rozvíjení finanční gramotnosti dětí aj.

      Harmonogram:

      říjen 2023

      • vyhlášení projektu Moje stopa ve škole ze strany MČ Praha 10
      • příprava třídních projektů ve školách (4. – 9. třídy)
      • třídní hlasování a výběr postupujících projektů

       listopad 2023

      • zhodnocení realizovatelnosti projektů vedením školy ve spolupráci s městskou částí
      • 20. - 3. 12. propagační kampaň projektů, které postoupily do finále

      prosinec 2023

      • 4. - 8. 12. celoškolní hlasování o projektech
      • 11. 12. vyhlášení výsledků

      jaro 2024

      • realizace vítězného projektu

       

    • Hledáme asistentku pedagoga pro 1.stupeň
     • Hledáme asistentku pedagoga pro 1.stupeň

     • Hledáme asistentku pedagoga pro 1.stupeň s nástupem od ledna 2024. Úvazek 0,75 a odměna dle tabulek pro pedagogické pracovníky. Nedostatek kvalifikace není překážkou, rozhodující je přístup k dětem, případně zkušenosti. Zájemci hlaste se prosím Lucii Pospíšilové na email: personalistka@zssolidarita.cz nebo telefonem na 274820795. 

    • Moje stopa v plném proudu
     • Moje stopa v plném proudu

     • Letos se opět zapojujeme do participativního projektu Městské části Prahy 10 Moje stopa ve škole. Máme radost z aktivity našich žáků a žákyň a těší nás jejich úsilí při naplňování vlastních vizí, jak vylepšit či zpříjemnit každodenní život ve škole. Již brzy budeme moci zveřejnit témata projektů postupujících do finále. 

      V čem projekt spočívá?

      Žáci a žákyně 4.- 9. ročníků se za podpory třídního učitele zamýšlejí, jak obohatit či vylepšit prostředí školy, ať už např. nákupem hmotného vybavení či třeba uspořádáním kulturní akce. Své nápady konzultují doma i ve škole, ověřují si jejich proveditelnost např. v rámci schůzek školního parlamentu nebo při setkání s vedením školy. Část projektů se propracuje až do finálního hlasování, ve kterém mohou hlasovat všichni žáci a žákyně od 1. do 9. ročníku. Vítězný projekt získá od radnice Prahy 10 částku 35 000 korun na realizaci.

      Mezi cíle projektu patří pěstování aktivního přístupu dětí ke škole a okolí, praktická zkušenost s principy demokratického rozhodování, posílení hlasu žáků a žákyň při společném budování školního prostředí, podpora spolupráce mezi různými aktéry projektu, rozvíjení finanční gramotnosti dětí aj.

      Harmonogram:

      říjen 2023

      • vyhlášení projektu Moje stopa ve škole ze strany MČ Praha 10
      • příprava třídních projektů ve školách (4. – 9. třídy)
      • třídní hlasování a výběr postupujících projektů

       listopad 2023

      • zhodnocení realizovatelnosti projektů vedením školy ve spolupráci s městskou částí
      • propagační kampaň projektů, které postoupily do finále

      prosinec 2023

      • celoškolní hlasování o projektech
      • vyhlášení výsledků

      jaro 2024

      • realizace vítězného projektu
     • Přírodovědná exkurze 2023 7.A

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Přírodovědná exkurze 2023 7.A.

      Ve dnech 19. - 20.10.2023 se žáci 7.A zúčastnili Přírodovědné exkurze, kterou připravili pan učitel Adam Weiner a paní učitelka Jana Buďová. Navštívili jsme ZOO Praha, kde měly děti zadanou práci, poté následovalo vaření oběda v polních podmínkách na nádherné vyhlídce Havránka a další program. Večer jsme se přesunuli do školy, kde si děti upravily třídy ke spaní a následovalo další vaření, tentokrát oblíbené špagety, shrnutí dne a volná zábava. Ráno po snídani jsme vyrazili do Botanické zahrady, kde byly připraveny další úkoly. Děkuji moc pedagogům za přípravu a jejich nasazení, dětem, že byly báječné i když by mohly jít spát o něco dříve :-) Snad fotografie atmosféru akce přiblíží.

     • Tuto středu 1. 11. od 16:00. HOB - již po čtvrté!

     • Přijďte na strašidelný orientační běh po setmělých Strašnicích. Můžete se na trasu vydat samostatně, pokud máte odvahu, nebo s rodiči, nebo s kamarády ve skupince. Po doběhnutí do cíle jste zváni k táboráku. 

    • Seminář pro rodiče 19. 10. v 18:00
     • Seminář pro rodiče 19. 10. v 18:00

     • Chcete se dozvědět, jak společně s dětmi trénovat DUŠEVNÍ POHODU A ODOLNOST? Zajímá vás, jak objevit a podpořit SILNÉ STRÁNKY vašich dětí? Uvítáte tipy na to, JAK s dětmi ČELIT NÁROČNÝM SITUACÍM a PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY současnosti? Seminář pro vás zdarma připravila Mgr. Jitka Narwa Ulmerová, lektorka & zakladatelka Pozitivně k dětem & Action for Happiness ČR.

    • Ředitelské volno v pátek 29. září
     • Ředitelské volno v pátek 29. září

     • Jak jsme již oznamovali v letním školním zpravodaji, v pátek 29. září bude vyhlášeno volno z rozhodnutí ředitele školy. Ve čtvrtek 28. 9. není škola z důvodu státního svátku sv. Václava - Den české státnosti. Ve čtvrtek a v pátek nebude otevřená školní družina ani kancelář školy. 

     • Srdíčkový den 21. 9.

     • Ve čtvrtek proběhne ve škole charitativní sbírka na pomoc vážně nemocým dětem. K zakoupení budou magnetky na lednici, náramky, hlavolamy a klíčenky. Cena za kus se pohybuje od 30 Kč do 40 Kč. Peníze nelze vracet zpět, je tedy nutné mít připravenou částku přesně.  

    • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na září - prosinec 2023
     • Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze na září - prosinec 2023

     • Žádat lze pouze na aktivity pořádané školou: družina, klub, škola v přírodě, apod. 

      Opatření spočívá v prominutí některé z úplat.

      Žadatelem je zákonný zástupce žáka, který navštěvuje Základní školu Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace

      Ředitelství školy přijímá žádosti prostřednictvím recepce (hlavní vchod):

      • do středy 20. 9. 2023
      • každý den od 8 do 17 hodin 

      Po termínu už nebudou žádosti přijímány!

      Podmínky:

      1. Žadatel má trvalý pobyt ​​nebo místo pobytu (cizinci) na území hl. m. Prahy.

      2. Žadatel splňuje alespoň jeden z následujcích bodů:

      • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
      • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
      • pobírá přídavek na dítě;
      • pobírá dávky pěstounské péče;
      • čelí exekuci/insolvenci;
      • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

      3. Žadatel vyplnil žádost jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek a předal je osobně v daném termínu ředitelce školy. 

      O co lze žádat:

      1. o prominutí úplaty za školní družinu/klub září - prosinec 2023

      2. o příspěvek z fondu solidarity, který je určen pouze na školní aktivity žáků pořádané základní školou

      O prominutí stravného lze žádat Školní jídelnu, Praha 10, nikoliv ředitele školy. Školní jídelna je samostatnou organizací. Sledujte prosím její webové stránky https://www.sjp10.cz/.

      Poučení: 

      Na prominutí úplat nevzniká žadateli právní nárok. Veškeré posouzení žádostí bylo delegováno na ředitelku školy, která vyrozumí zákonného zástupce v přiměřené lhůtě o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí není možné se odvolat. 

      Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, nejpozději však s čerpáním do 31.12. 2023 včetně. 

      Formuláře:

      Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze:

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

      Ke stažení ZDE (pdf)

      Pokyny k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

      Ke stažení ZDE (pdf)

       

     • ŠKOLNÍ PLÁCEK 4.9.2023

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie ŠKOLNÍ PLÁCEK 4.9.2023.

      Co je to Školní plácek? Místo, kde se děti budou cítit bezpečně, mohou přecházet libovolně mezi školou a parkem, hrát si, kreslit, sportovat, místo, které může být využito pro komunitní akce.. sledujte FB ZŠ Solidaria, kde bude program pro následující 3 týdny zveřejňován.. Za krásné fotografie (bez loga) děkujeme panu Vrabcovi, báječně vystihl atmosféru zahajovací akce :-) Další fotky budu postupně nahrávat, jak je budu postupně upravovat. Díky všem, co se na akci podíleli a věřím, že Školní plácek bude dobře sloužit.

     • První školní týden

     • Vážení rodiče, milí žáci, 

      zanedlouho se opět setkáme po prázdninách ve škole a k zahájení nového školního roku pro vás máme několik informací:

      Výuka: 

      • školní rok zahájíme v pondělí 4. září od 8 hodin (příchod do školy nejpozději v 7:50) v kmenových třídách se žáky 2. - 9. tříd, prvňáčci se  shromáždí před 1. a 2. vchodem v 8 hodin a jejich třídní učitelky si je odvedou do třídy
      • v pondělí 4. září trvá program ve škole 1 vyučovací hodinu (do 8:45 hodin), děti si nemusí nic nosit
      • v úterý 5. září a ve středu 6. září neprobíhá ještě výuka podle rozvrhu, žáci jsou se svými třídními učiteli, konec vyučování pro jednotlivé ročníky je stanoven takto:

                      Úterý 5. září:                                                             Středa 6. září: 

                      1. roč. do 9:40 hodin,                                                 1. roč. do 10:50 hodin, 

                      2. - 3. roč. do 10:50 hodin,                                         2. - 5. roč. do 11:45 hodin,

                      4. - 6. roč. do 11:45 hodin,                                         6. - 9. roč. do 12:40 hodin

                      7. - 9. roč. do 12:40 hodin
       

      • od 7. září probíhá výuka podle rozvrhu hodin

      Družina: 

      • školní družina je v provozu od 4. září pro 2. a 3. třídy, od 5. září také pro prvňáčky (provoz 4. 9. do 13 hodin, od 5. 9. do 17:30 hodin) 

      Třídní schůzky: 

      • 4. září pro 1. ročník od 17 hodin
      • 11. září pro 2. - 5. ročník od 17 hodin
                    pro 6. ročník od 17:30 hodin
                    pro 7. - 9. ročník od 18 hodin
      • schůzky 9. ročníku ke středním školám (s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní) budou svolány po obdržení bližších informací z MŠMT 

      Školní plácek:

      V pondělí 4. září Vás zveme na koncert k zahájení zářijové akce Školní plácek. Od 16 hodin Vám před školou k tanci a poslechu zahrají kapely LaMa a Music Family. Povolení k záboru části ulice.

       

      Těšíme se na viděnou!