• Moje stopa ve škole

    • Participativní rozpočet Městské části Praha 10

     Letošní ročník projektu Moje stopa ve škole úspěšně končí třemi realizovanými žákovskými projekty.

     Projekt probíhal v naší škole od podzimu 2021 a děti z přihlášených tříd v něm navrhovaly různá vylepšení pro školu a život v ní. Ze všech návrhů byl v každé třídě vybrán jeden až dva kandidáti do celoškolního hlasování, kam se nakonec propracovalo celkem 9 žákovských projektů. Do celoškolního hlasování se zapojili žáci od 1. do 9. ročníku. Na realizaci projektu škola získala od Městské části Prahy 10 celkem 35 000 Kč, které byly nakonec využity pro uskutečnění 3 návrhů.

     Vítězný projekt, zakoupený stroj na cukrovou vatu, budou děti samy obsluhovat a ozvláštní tak slavnosti a akce školy.  

     Návrh s názvem Trampolíny, který se umístil na 2. místě, vedení školy plánuje realizovat jako součást rekonstrukce dvorků, na kterou se škola chystá v budoucích letech. Projekt Zvířata ve škole byl podrobně projednán s vedením i pracovníky školy, nakonec byl ale odložen z důvodu možného odchodu navrhujících dětí na gymnázia. 

     Dalšími v pořadí byly projekty Výsadba stromů a Úprava šatny u tělocvičny.

     Na zahradě školy vykopali žáci s paní učitelkou B. Brázdovou během pracovních činnosti jámy a zasadili tři jabloně různých odrůd. Výsadby stromů se tak postupně zúčastnili žáci všech tříd 5. ročníku. 

     Projekt Šatna u tělocvičny byl realizován spíše částečně, podle upraveného návrhu byly zakoupeny nové lavice a skříňka. 

     Gratulujeme všem úspěšným navrhovatelům a máme radost, že jejich nápady budou sloužit všem dětem ve škole.  

      

     SEZNAMTE SE S 9 FINÁLOVÝMI PROJEKTY ZDE 

     Hlasování proběhlo ve dnech 24. 11. - 2. 12. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 330 hasujícíh ze všech tříd od 1. do 9. ročníku. Každý hlasující mohl udělit max tři hlasy třem různým projektům. 

     TABULKA S VÝSLEDKY CELOŠKOLNÍHO HLASOVÁNÍ